• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 47892
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور، ساعت 09:53
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۶/۱۹

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان تامین اجتماعی شبیه خوانی کاشان در راستای استقرار استانداردهای حاکمیت بالینی ، اعتباربخشی و ایمنی بیمار فعالیت های خود را با مشارکت پرسنل بر اساس محورهای زیر را بعهده دارد :

   ١. نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت و ایمنی در بیمارستان
   ٢. بازنگری برنامه استراتژیک و اجرای آن
   ٣. مستند سازی اقدامات انجام یافته در جهت افزایش سطح ایمنی بیماران و کاهش خطاهای درمانی
   ٤. انجام بازدیدهای مدیریتی منظم و مستمر
   ٥.  ارائه گزارش اطلاعات
   ٦. نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران و کارکنان
   ٧. برگزاری جلسات اعتبار بخشی

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha