• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 37054
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ شنبه ۲۳ بهمن، ساعت 13:31
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۱۸

واحد کنترل عفونت

واحد کنترل عفونت در ضلع شمالی طبقه اول بیمارستان مستقر در واحد بهبود کیفیت می باشد. شماره تلفن مستقیم این واحد 03134912340 شماره داخلی آن2340 می باشد.
همکاران واحد:
دکتر سعید طغیانی: پزشک کنترل عفونت
خانم مهرنوش بختیار تبار: کارشناس کنترل عفونت
شماره تماس: شماره تلفن مستقیم:  03134912340       شماره داخلی:  2340

کارشناس این واحد به صورت اداری در شیفت صبح مشغول به کار می باشد، میانگین ساعت کاری روزانه در این واحد 7 ساعت می باشد.
در این بیمارستان واحد کنترل عفونت به منظور بررسی و کنترل عفونت های بیمارستانی زیر نظر مستقیم ریاست بیمارستان در روزهای اداری فعال می باشد .
تیم کنترل عفونت که شامل متخصص عفونی و یک نفر کارشناس کنترل عفونت می باشد با همکاری کارکنان بیمارستان شامل پزشکان، پرستاران، پرسنل واحد های آزمایشگاه، تغذیه و آشپزخانه، خدمات، رختشویخانه، بهداشت و ... تلاش می کنند تا موثرترین روش پیشگیری از عفونت های بیمارستانی را برای بیماران اعمال نمایند. در راستای اهداف واحد کنترل عفونت، در هر بخش بستری و همچنین درمانگاه، اورژانس، اتاق عمل و زایشگاه یک نفر از پرسنل با نظر مسئول بخش به عنوان رابط کنترل عفونت تعیین گردیده و فعالیت دارد.

برنامه کنترل عفونت:
بیمارستان دکتر غرضی یکی از بیمارستان های منتخب جهت اجرای نظام مراقبت براساس NNIS می باشد و انواع عفونت های بیمارستانی در چهار گروه اصلی ادراری، ناحیه عمل، تنفسی و خون را در دستور کارخود قرار داده است. 

در برنامه کنترل عفونت بیمارستان، راهکارهای علمی منطبق برساختارهای اقتصادی و فرهنگی برای ارایه خدمات درمانی تدوین گردیده و با تبیین و اجرای استانداردهای درمانی، آموزش نیروی انسانی شاغل در بیمارستان اعم از درمانی و خدماتی و افزایش آگاهی آنها در ارتباط با عفونت های بیمارستانی و جلب مشارکت آنان دراجرای برنامه های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در جهت توسعه و تقویت نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی گام بر می دارد.
در این بیمارستان به منظور کنترل موارد عفونت های بیمارستانی برنامه کنترل عفونت (با شماره شناسایی ( WI-13-64) تحت کنترل می باشد. هدف از تدوین دستورالعمل فوق :
• کاهش ابتلا وعوارض ناشی از عفونت های بیمارستانی ودرنتیجه کاهش مرگ و میر بیماران
• کاهش هزینه های بیمارستانی از طریق کاهش میانگین بستری و کاهش مداخلات درمانی
• تامین، حفظ و ارتقا سلامت افراد جامعه و رضایتمندی آنان
• تامین، حفظ، ارتقا سطح ایمنی کارکنان بیمارستان می باشد

همچنین این دستورالعمل در کلیه بخش های بستری – اورژانس – درمانگاه و واحدهای پاراکلینیک کاربرد دارد.

کلیه پرسنل پرستاری و خدماتی جدیدالورود قبل از شروع به کار بایستی دانش خود را در رابطه با مباحث کنترل عفونت و دستورالعمل های مربوطه، انواع عفونت های بیمارستانی و روش های پیشگیری از آن تکمیل نمایند. لذا لازم است پرسنل فوق به واحد کنترل عفونت مراجعه و پس از دریافت راهنمایی ها و آموزش های اولیه توسط کارشناس کنترل عفونت شروع به کار نمایند
کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان ملزم به رعایت برنامه و دستورالعمل های کنترل عفونت می باشند. بنابراین آگاهی داشتن از این دستورالعمل ها برای کلیه پرسنل با توجه به نوع فعالیت شغلی لازم و ضروری است. 
به منظور نظارت براجرای دستورالعمل ها و بررسی میزان آگاهی پرسنل از موارد مذکور، کلیه بخش ها طبق چک لیست طراحی شده کنترل عفونت با همکاری واحد پرستاری مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرند.

واحد کنترل عفونت به دلیل تعامل با پرسنل بخش های بستری و بیماران  ملزم به رعایت برنامه های کنترل عفونت در بخش می باشد بیشترین موارد  مورد توجه مربوط به :
بهداشت دست شامل شستن دست، قبل از ورود به بخش های مراقبت های ویژه و نوزدان، قبل از خوردن غذا و بعداز رفتن به دستشویی می باشد.

نظافت قسمت های مختلف بخش از جمله میز، یخچال، تلفن و ... باید از دستمال های تنظیف مخصوص بخش استفاده شود دستمال های تنظیف بعد از هر بار استفاده بایستی شسته شود .
وسایل تمیز کننده زمین باید تمیز و به صورت خشک نگهداری شده و آویزان قرارداده شود .
داخل کمدها و کابینت ها بایستی به طور مرتب نظافت و از پهن کردن روزنامه داخل آنها خودداری شود.
نظافت زمین (کف): در رابطه با نظافت زمین این نکته قابل توجه می باشد که میزان عفونت های بیمارستان های با استفاده از مواد ضدعفونی کننده بجای مواد شوینده تغییر قابل توجه پیدا نمی کند و استفاده از مواد پاک کننده معمولی جهت نظافت به طور طبیعی کافی به نظر می رسد که بایستی به صورت تازه و روزانه تهیه گردد.

نظافت دیوارها و سقف: نظافت دیوارها و سقف جهت جلوگیری از آلودگی و کثیفی ظاهری بایستی در فواصل منظم انجام پذیرد. لازم به ذکر است فاصله زمانی مطلوب در واحد کنترل عفونت هر شش ماه یک بار انجام می گیرد. پس از نظافت دیوارها، سطوح حتما بایستی تا حد ممکن خشک شود.

تفکیک، جمع آوری، انتقال ودفع  زباله های عادی (معمولی یا شبه خانگی): با توجه به اینکه زباله های موجود در واحد کنترل عفونت به عنوان زباله عادی تلقی می گردد این زباله ها روزانه از واحد کنترل عفونت  جمع آوری می گردد. اوراق باطله در واحد کنترل عفونت شامل قانون بازیافت اوراق می گردد.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha