• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
  • اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Sunday, August 18, 2019
کلیدواژه: 37052
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ شنبه ۲۳ بهمن، ساعت 08:25
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۱۸

واحد بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت در ضلع شمال شرقی طبقه اول بیمارستان و هم جوار دفتر مدیریت قرار گرفته است. این بخش از یک اتاق نسبتا بزرگ تشکیل شده است که دفتر کمیته های بیمارستانی، واحد کنترل عفونت و ایمنی بیمار نیز در این واحد مستقر می باشند.

همکاران واحد

رلاله سلیمانی: نماینده بهبود کیفیت

فرزانه بذرافکن

شماره تماس: 03134912342 و 03134515202

در طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان، نگرش فرایندی مورد تاکید و مد نظر بوده که حاصل آن توسعه ، اجرا و بهبود اثر بخش نظام مدیریت کیفیت، پیش بینی می‏شود.
اعتقاد ما بر این است که یکی از مزایای فرایند گرایی ، کنترل پویایی است که بر ارتباط بین فرایند های مجزا در نظام و نیز در ترکیب و تعامل آنها اعمال می‏گردد و این امر منجر به ارتقای رضایت مشتری خواهد شد.
در راه استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008 سعی شده است از راهنمایی های ISO 9004 : 2008 به خصوص در امر کنترل فرایند ها که از اصول نگرش فرایندی می‏باشد ، استفاده شود.

سیستم مدیریت کیفیت در بهمن ماه 1380  در بیمارستان دکتر غرضی مستقر گردید و در آبان ماه 1381 این بیمارستان موفق به دریافت گواهی نامه ISO 9001:2000 از مؤسسه BSI ودرسال 1387 موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001-2008 از موسسه IMQ گردید .
این بیمارستان جهت برقراری نظام مدیریت کیفیت ، استاندارد ISO 9001: 2008 را انتخاب نموده است، و بدین منظور نظام نامه و در ادامه برنامه استراتژیک بیمارستان شامل واژه نامه، اهداف کلان ، اهداف اختصاصی، نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت و تهدیدها تدوین گردیده است  که می‏تواند مورد استفاده مشتریان بیمارستان و یا مراجع قانونی و یا هر مرجعی که این استاندارد پیش بینی نموده است، قرار گیرد.
در طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان ، نگرش فرایندی مورد تاکید و مد نظر بوده که حاصل آن توسعه ، اجرا و بهبود اثر بخش نظام مدیریت کیفیت ، پیش بینی می‏شود.
اعتقاد ما بر این است که یکی از مزایای فرایند گرایی ، کنترل پویایی است که بر ارتباط بین فرایند های مجزا در نظام و نیز در ترکیب و تعامل آنها اعمال می‏گردد و این امر منجر به ارتقای رضایت مشتری خواهد شد.
در حال حاضر طرح های اعتبار بخشی ملی جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای

اهداف وزارت بهداشت، در این واحد در حال اجرا می باشد.
• تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان.
• تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.
• تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.
• تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،

خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک
• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
• پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.
• تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
• تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.
• تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.
• تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.
• نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
• پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.
• ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.
• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
• نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
• پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان
• انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
• همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره
• بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
• جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط
• مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
• تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
• نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
• نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها

خط مشی بیمارستان


 

بیانیه رسالت (mission):
رسالت ما ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سایر شهروندان منطقه شمال شهر اصفهان است. این مرکز رسالت خود را با تمرکز بر بهبود کیفیت و ایمنی بیمارن و کارکنان از طریق استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد، تجهیزات و منابع به انجام می‌رساند.

بیانیه دورنما(Vision):
ما برآنیم که تا سال ١٣٩٨ به عنوان  بیمارستانی برتر، دوست‌دار ایمنی و توسعه دهنده سلامت در سطح کشور شناخته شویم.


بیانیه ارزش‌ها (Values): 
والاترین ارزش برای ما جلب رضایت خداوند از طریق توجه به مسئولیت اجتماعی و توجه به اصول اخلاقی، اسلامی و حرفه ای  می‌باشد:

مسئولیت اجتماعی شامل:
حفاظت از محیط زیست
رعایت حقوق گیرنده خدمت
توسعه فرهنگ تغذیه سالم
بهداشت و سلامت روان

توجه به اصول اخلاقی، حرفه ای و اسلامی شامل:
• خوشرویی وخوش‌خلقی
• رعایت اخلاق حرفه‌ای و اصول علمی
• احترام متقابل به همکاران و تقویت کارگروهی
• رعایت نظم وانضباط سازمانی

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha