• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019
کلیدواژه: 37049
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ فروردين، ساعت 19:00
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۰/۱۳

عکس
دکتر آرش علیزاده نوحی
سمت: ریاست بیمارستان
دکترای تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه


سوابق تحصیلی:علیرضا افقهی فریمان
سمت: مدیر بیمارستان
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

سوابق تحصیلی
کارشناس پرستاری 68 تا 72
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 74 تا 77
دانشجوی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) 1393
سوابق علمی
کاربرد مدل اقتضایی فیدلر در بخش کسب رهبری مدیران بیمارستان استان اصفهان و ارتباط آن با عملکرد مدیران 1377
تدریس دوره های مدیریت کیفیت
تدریس دوره های اعتبار بخشی
ارزیاب اعتباربخشی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی
ارزیاب هتلینگ – معاوت درمان سازمان تامین اجتماعی
آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه خوراسگان
سوابق کاری
مدیر بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی غرضی 1389 تا کنون
مدیر بیمارستان فاطمه الزهرا (ص) نجف آباد 1379- 1389
سوپروایزر آموزشی بیمارستان شریعتی اصفهان
مسوول دفتر اطلاعات مدیریت بیمارستان شریعتی اصفهان 1376 - 1379
سوپروایزر بالینی بیمارستان شریعتی اصفهان
پرستار بیمارستان دکترشریعتی اصفهان
پرستار بیمارستان روانپزشکی شهید رجایی – بنیاد شهید 74-76

عکس

دکتر احمدرضا ایزدی
سمت: سرپرست خدمات پرستاری و مامایی
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

سوابق تحصیلی
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1390
فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1394
سوابق علمی
تدریس دروس مدیریت استراتژیک، مدیریت و نظارت سازمان های بهداشتی درمانی ، ایمنی بیمار و استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ها و مقالات علمی پژوهشی
سوابق کاری
1394تا  1395بیمارستان غرضی اصفهان
1387تا 1391 بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد
1380 تا 1387 بیمارستان لواسان تهران

 

قاسم حیدری
سمت: رییس امور اداری و خدمات عمومی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 

سوابق تحصیلی
کارشناس پرستاری 68- 72
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
دانشجوی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)
سوابق علمی
تدریس در آموزشکده 15 خرداد سپاه پاسداران به مدت یکسال
نیروی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و خوراسگان به مدت یک سال
سوابق کاری
رئیس امور اداری بیمارستان غرضی از سال
مسئول امور پشتیبانی پلی کلینیک تخصصی فلاورجان از سال      تا سال
سرپرستار بخش قلب بیمارستان شریعتی
پرستار بخش CCU بیمارستان شریعتی به مدت
سرپرستار بخش CCU و قلب بیمارستان سینا
سوپروایزربالینی بیمارستان امام خمینی فلاورجان

عکس

کیوان اسد
سمت: رییس اداره حسابداری
کارشناس ارشد حسابداری

سوابق تحصیلی

سوابق علمی
ت
سوابق کاری
بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha