• ۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
  • اِسَّبِت ٢٢ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Saturday, August 24, 2019
کلیدواژه: 37048
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ شنبه ۲۳ بهمن، ساعت 13:42
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۵/۱۵

ایمنی بیمار

واحد ایمنی بیمار در ضلع شمالی طبقه اول بیمارستان مستقر در واحد بهبود کیفیت می باشد.
همکاران واحد:
دکتر علی طغیانی: مسئول ایمنی بیمار
خانم مهتاب ربیعی: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

شماره تماس: شماره تلفن مستقیم: 03134912340     شماره  داخلی:  2340 
در بیمارستان به منظور رعایت نکات ایمنی بیمار دستورالعمل «9 راه حل ایمنی بیمار» با شماره شناسائی (WI-14-64)  تحت کنترل می باشد. اهم اقدامات انجام شده در راستای ایمنی بیمار در دفتر بهبود کیفیت بیمارستان به شرح زیر می باشد.

- انجام بازدیدهای مدیریتی ایمن در بیمارستان
- تدوین برنامه استراتژیک در بیمارستان با لحاظ کردن ایمنی بیمار به عنوان یک برنامه عملیاتی
- مسئول حاکمیت بالینی به عنوان مسئول ایمنی بیمار جهت کنترل مباحث ایمنی

وجود یک نفر از پرسنل بیمارستان به عنوان کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطا منصوب شده است.

جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر به صورت مرتب در بیمارستان برگزار می شود.
ایمنی بیمار به عنوان  اهداف اختصاصی بیمارستان ،تدوین شده است.
به منظور رعایت ایمنی بیمار دستورالعمل کنترل عفونت تدوین شده است.
بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات کافی به منظور تضمین ارتقاء ضدعفونی و استریلیزاسیون می باشد.
دربیمارستان کلیه دستگاه ها و تجهیزات به صورت پیش گیرانه منظم و دوره ای مدیریت می شود (روش اجرائی کالیبراسیون به شماره شناسایی PR-01-76  و دستورالعمل های (PM)
بیمارستان به صورت منظم تجهیزات معیوب و خراب را تعمیر، تعویض و یا از رده خارج می نماید.
بیمارستان بیماران را نسبت به ابراز انتقاد و بیان دیدگاه هایشان تشویق می کند .
بیمارستان نظرات بیماران و همراهان آنان را با استفاده از ابزار مختلف مانند: مطالعات پیمایشی رضایت سنجی (FO-12-82)، بازدیدهای هیات مدیره ، پیگیری شکایات و صندوق پیشنهادات و گروه های اجتماعی اخذ می نماید. 

بیمارستان به شکایات بیماران با ارسال بازخورد به آنان و توضیح در ارتباط با چگونگی مدیریت هر یک از موارد شکایات وتغییرات و اقدامات اصلاحی انجام شده به منظور اجتناب از وقوع مجدد شکایات ، پاسخ می دهد(فرایند رسیدگی به شکایت با شماره شناسائی (PS-01-72)
بیمارستان داری نمازخانه می باشد و نیاز های روحانی و مذهبی بیماران را بر آورده می نماید. 
کارکنان بیمارستان از خانواده بیماران در حال احتضار حمایت می نمایند(دستورالعمل بیمار در حال احتضاربا شماره شناسائی (WI-86-75)

بیمارستان ایمنی خون و فرآورده های خونی را تضمین می نماید.
بیمارستان دارای سیستم پایش عفونت های مکتسبه از مراقبت سلامت می باشد. 
بیمارستان دارای سیستم ایمن مدیریت دفع پسماندها می باشد.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha