طرحی پیشگیرانه که ایسا هم از آن تقدیر کرد

وزش نسیم سلامت به رخسار بازنشستگان


مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مراسم تکریم بازنشستگان:

تحت هر شرایطی در پرداخت مستمری بازنشستگان هیچگونه خللی وارد نخواهد شد / افزایش اعتبار دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی اولویت جدی این سازمان است


پیام سازمان تامین‌اجتماعی به مناسبت روز تکریم بازنشستگان


دریافت طرح پوستر روز خانواده و تکریم بازنشستگان


دریافت فایل "لوح تقدیر از کار افتاده کلی نمونه"

دریافت فایل "لوح تقدیر همسر بازمانده نمونه "

دریافت فایل "لوح تقدیر بازنشسته نمونه "