printlogo


کد خبر: 47520تاریخ: 1396/6/10 13:43
تاریخچه
تاریخچه

تاریخچه

با واگذاری بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی کاشان در بهمن ماه سال ١٣٨٣ به دانشگاه علوم پزشکی این شهر ، بیمارستان شبیه خوانی از دانشگاه علوم پزشکی بصورت استیجاری تحویل سازمان تامین اجتماعی گردید و به عنوان بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان فعالیت خود را آغاز نمود . در حال حاضر منطقه کاشان بیمارستان ملکی تامین اجتماعی ندارد .

بیمارستان تامین اجتماعی شبیه خوانی کاشان اولین و تنها سانتر تخصصی زنان و زایمان در منطقه کاشان است . کارکنان این بیمارستان عموماً در استخدام سازمان تامین اجتماعی هستند . اغلب سابقه ای بیش از 25 سال دارند و در کنار کادر جوان با شور و نشاط وصف ناپذیری در خدمت رسانی به شهروندان منطقه به فعالیت مشغولند . این بیمارستان هم اکنون با ٨٠ تخت فعال با بخش های بستری ، سرپایی و درمانگاه های زنان و زایمان ، اطفال و عمومی و خدمات تشخیصی بصورت ٢٤ ساعته درخدمت بیماران می باشد . تمام خدمات درمانی برای بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ( غیر از مشاغل آزاد ) رایگان بوده و نیز طرف قرارداد با تمام بیمه ها ( خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، کمیته امداد ، بانک ها و ... ) می باشد .

این بیمارستان تنها مرکز دارای واحد آمینوسنتز در منطقه است . از لحاظ ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درجه یک شناخته شده و بیمارستان دوستدار مادر و کودک می باشد و اولین مرکزی است که در آن زایمان بی درد و کم درد ارائه می گردد .

بیمارستان از لحاظ ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درجه یک شناخته شده و دارای ٢٤٠ کارمند و ٢٠ پزشک متخصص هیئت علمی می باشد و سالانه به بیش از  ٩٠٠٠  نفر بیمار بستری  و ١٠٥٠٠٠  نفر بیمار سرپائی ، خدمات درمانی ارائه می نماید .
×  تعداد مراجعین سرپایی این مرکز ماهانه :    ٨٧٥٠   نفر
×  تعداد مراجعین بستری این مرکز ماهانه  :      ٧٥٠   نفر
¢      بخش های بستری شامل :
        بخش زنان و زایمان – بخش نوزادان – بخش جراحی زنان - بخش بستری زایمان – لاپاراسکوپی
¢      بخش های سرپائی :
        آزمایشگاه ، داروخانه ، رادیولوژی ، سونوگرافی  

آدرس بیمارستان تامین اجتماعی کاشان ( شبیه خوانی )
کاشان ، خیابان شهید دکتر بهشتی         ( کد ٠٣١ )
ریاست  ..................................................   ٥٥٤٤١١٧٠
نمابر   ...................................................    ٥٥٤٤١١٧٠
مرکز تلفن .........     ٥٥٤٦٠١٩٩ ، ٢-٥٥٤٦٠١٠١ ، ٥٥٤٦٠١٨٠

کد پستی بیمارستان : .......................... 8714715555


لینک مطلب: http://tamin.ir/News/Item/47520/170/47520.html