printlogo


کد خبر: 46527تاریخ: 1396/5/24 00:00
ترخیص
ترخیص

ترخیص بیمار :

بعد از دستور ترخیص بیمار توسط پزشک معالج ، پرونده بیمار در بخش مربوطه از لحاظ اوراق مدارک پزشکی کنترل می شود . خلاصه پرونده و نسخه بیمار توسط رزیدنت مربوطه نوشته می شود ، دستورات داروئی توسط پرستار کنترل می شود و نهایتاً پرونده بیمار به واحد ترخیص ارسال می گردد .
در واحد ترخیص ، ابتدا پرونده بیمار را از لحاظ نوع بیمه و اینکه ناظر بیمارستان ( مامور بیمه ) پرونده شخص را تائید نموده است و همچنین میزان پرداخت ودیعه کنترل می نمایند .

در صورت عدم تائید بیمه توسط ناظر بیمارستان ، هزینه بصورت آزاد محاسبه می گردد .

بیمارانی که تـحت پوشش یکی از بیمه ها قرار دارند باید یکبرگ فتوکپی از صفحه اول دفترچه بیمه به واحد ترخیص تحویل نمایند . ( می توانید برای تهیه کپی از امکانات فروشگاه بیمارستان استفاده نمایید ) . بعد از محاسبه صورتحساب و پرداخت هزینه ها به صندوق بیمارستان ، برگه تسویه حساب ( برگه خروج ) صادر می گردد .

• زمان انتظار با توجه به حجم پرونده معمولا" کمتر از 15 دقیقه بطول می انجامد .


لینک مطلب: http://tamin.ir/News/Item/46527/170/46527.html