printlogo


کد خبر: 37047تاریخ: 1396/1/22 18:49
خدمات سرپایی در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

خدمات سرپایی

یک درمانگاه عمومی با تخصص های داخلی، قلب، جراحی عمومی ، زنان و مامایی، ارتوپدی، نورولوژی، نفرولوژی و اورلوژی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، اطفال، روانپزشکی، پوست، جراحی فک و صورت، دندانپزشکی، بیهوشی، درمانگاه دیابت، و درمانگاه عمومی در طول 24 ساعته. خدماتی از قبیل آموزش بانوان باردار صبح ها، تزریقات، گچ گیری و دیگر خدمات نیز دراین بیمارستان ارائه می گردد. آموزش بانوان باردار و سایر بیماران ارجاعی از بخش های بستری، جهت آموزش در واحد آموزش به بیمار انجام می شود.

درمانگاه عمومی:
پزشکان عمومی در کل شبانه روز

درمانگاه تخصصی:
ارتوپدی
اورلوژی و نفرولوژی (کلیه و مجاری ادرار)
اطفال و نوزادان
بیهوشی
پوست  و مو
جراحی فک و صورت
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم پزشکی
داخلی
داخلی مغز و اعصاب
دندانپزشکی
دیابت
روانپزشکی
زنان  و مامایی
عفونی
عمومی بصورت 24 ساعته
قلب و عروق
گوش و حلق و بینی

درمانگاه تخصصی در شیفت عصر شامل:
ارتوپدی، اطفال، اورولوژی، پوست و مو، جراحی عمومی، داخلی، دندانپزشکی، قلب و عروق و نفرولوژی می باشد. 

درمانگاه فوق تخصصی شامل:
فوق تخصص اورولوژی اطفال، جراحی دست، روماتولوژی، زانو، غدد و فلوشیپ قرنیه می باشد.


لینک مطلب: http://tamin.ir/News/Item/37047/134/37047.html