کد خبر: 82253
گفتگو با مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مورد خدمات این سازمان برای بیمه شدگان و پاسخ به پیامک بیمه شدگان