کد خبر: 80954
حضور سرپرست سازمان تامین اجتماعی در همایش اتحادیه پیشکسوتان کارگری
عکاس: حسن الهی خضری