کد خبر: 79959
نظرسنجی از کارفرمایان شرکت کننده در هیات تشخیص مطالبات