کد خبر: 78949
همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی
عکاس: حسن الهی خضری