کد خبر: 77888
مدیر کل تامین اجتماعی استان اعلام کرد :
در نه ماهه سال 1397 افزایش 7 درصدی مستمری بگیران استان
تعداد مستمری بگیران استان شامل بازنشستگان،از کارافتادگان کلی و بازماندگان لغایت پایان سال 1396، 35 هزار و یکصد و شصت و هشت نفر بوده که لغایت آذر ماه سال 1397 این تعداد به 37هزار و هفتصد و چهل هشت نفر رسیده است که نسبت به پایان سال 1396 بیش از 7 درصد رشد داشته است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی ،مدیر کل تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت:سازمان تامین اجتماعی مراحل رشد خود را طی می نماید لیکن مدیریت صحیح منابع و مصارف می تواند در پایداری صندوق سازمان تامین اجتماعی -که سازمانی بین النسلی می باشد –نقش بسیار مهمی را ایفاء نماید .
غلامرضا محمدی با اشاره به رابطه دوسویه و تقویت کننده بین گسترش اشتغال و توسعه نظام تامین اجتماعی افزود: بواسطه اشتغال و رونق تولید ،پایه های تامین اجتماعی نیز تقویت می گردد از طرفی دیگر  سازمان تامین اجتماعی وظیفه حمایت از نیروی کار و تولید را بر عهده دارد.
محمدی نسبت پشتیبانی را یکی از مهمترین شاخص های نظام بیمه ای دانست و خاطر نشان کرد: این نسبت که تعداد بیمه شدگان به   مستمری بگیران را نشان می دهد در سالهای اخیر   به زیر 6 نفر بیمه شده رسیده است.
وی با اشاره به رشد 7درصدی مستمری بگیران طی نه ماهه سال1397 نسبت به سال گذشته تاکید کرد: نرخ رشد مستمری بگیران در کشور و استان به سرعت در حال افزایش است که این روند تاثیر بسیار زیادی بر نسبت پشتیبانی دارد از این رو برنامه ریزی جهت تحقق درآمدهای سازمان جهت پوشش تعهدات بسیار ضروری است
محمدی با اشاره به این نکته که وجود سابقه بیمه و بازنشستگی برای هر شخص یک سرمایه و دارایی مهم محسوب می شود افزود: باید این نکته برای همگان محرز گردد که سوابق کارکرد تامین اجتماعی همچون دارایی های دیگر هر فرد، یک اندوخته و دارایی ماندگار و قابل اتکاست، که در شرایط لزوم به کمک و یاری بیمه شدگان می آید و نباید فکر کرد که پرداخت حق بیمه هدر دادن پول است، بلکه باید به آن به مثابه یک سرمایه گذاری برای آتیه خود، خانواده و فرزندان نگریسته شود .