کد خبر: 76714
نشست هم اندیشی سرپرست سازمان تامین اجتماعی با حوزه هیئت مدیره و معاونت بیمه ای
عکاس: حسن الهی خضری