کد خبر: 75791
مراسم رونمایی از پنجره واحد شروع کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی
عکاس: حسن الهی خضری