کد خبر: 74381
طرح پوستر دوسالانه جشنواره عکس «تأمین اجتماعی در یک نگاه»

دریافت پوستر