کد خبر: 64584
کمک هزینه سفر
ثبت درخواست غیرحضوری تعهدات کوتاه مدت

دریافت فایل راهنما

ویدیو آموزشی استفاده از سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی جدید