جستجو پیشرفته

سرویس:
 (جداسازی با"," )
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن 92
کارفرمایان در شرایط کنونی عاشقان تولید و اقتصادند

طی برگزاری هفتمین آئین تجلیل از کارفرمایان برتر حوزه ی کارآفرینی که با حضور مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها، مدیر کل استان، مدیران استانداری، مدیران دستگاه های ذیربط، ریاست اتاق بازرگانی، خانه صنعت، اتاق اصناف، روسای شعب تابعه، روسا و کارشناسان ارشد ذیربط و منتخبین حوزه ی کارفرمائی در روز دوشنبه مورخ 01‏/11‏/97 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار گردید، رضا معینی ضمن تقدیر از کارفرمایان دوستدار کارگر که در شرایط سخت اقتصادی از آنان بعنوان عاشقان عرصه ی تولید و اقتصاد نام برد، تاکید نمود: اعتقاد راسخ داریم که هر گاه حال کارفرما خوب و مساعد باشد وضعیت بزرگترین سازمان بیمه گر در عرصه ی اجتماعی نیز مطلوب خواهد بود و سازمانی که به منابع ماهانه معادل دو برابر منابع یارانه ای کشور برای پرداختی های خود نیازمند می باشد و با مدیریت درآمد هزینه ای خود می بایست اداره گردد نشانگر ضرورت صیانت همه جانبه از مجامع کارگری و کارفرمائی از خود بوده چرا که هر آسیبی که به آن وارد گردد به ضرر سهامداران آن بوده و در این راستا کارگر و کارفرما نقش خود را در این سازمان می بایست پررنگ تر جلوه داده تا شاهد کاهش هزینه ها و امانتداری خالصانه تر از سرمایه ی اندوخته ی بیش از نیمی از جمعیت تحت پوشش آن در کشور باشیم.

۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر 11900