• ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
  • اِسَّبِت ٢١ محرم ١٤٤١
  • Saturday, September 21, 2019
کلیدواژه: 86472
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور، ساعت 14:41
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۶/۲
سرپرستار جدید بخش داخلی زنان و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان دکتر غرضی اصفهان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان، روز شنبه مورخ 98/6/2 طی احکام جداگانه ای سوپر وایزر بالینی، سرپرستار بخش داخلی زنا و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان دکتر غرضی اصفهان تودیع و معارفه شدند. در این مراسم که با حضور ریاست، مدیریت، رئیس امور اداری، سوپروایزر بالینی و سوپروایزر آموزشی بیمارستان در بخش های نامبرده انجام شد، طی احکام جداگانه ای سرکار خانم ماندانا مشرف سرپرستار سابق بخش داخلی زنان به عنوان سوپر وایزر بالینی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و سرکار خانم سحر جوراحمد پرستار سابق بخش اورژانس به عتوان سرپرستار جدید بخش داخلی زنان معرفی و احکام مربوط به ایشان قرائت شد، دکتر علیزاده ریاست بیمارستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرکار خانم مشرف در طی تصدی پست سرپرستاری بخش داخلی زنان و با اشاره به کسب رتبه دوم اورژانس کشوری و لیاقت و شایستگی سرکار خانم جوراحمد به عنوان استاف بخش اورژانس  برای ایشان در پست های جدید آرزوی موفقیت نمودند.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha