زمان انتشار: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت 15:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۳۱ ساعت 15:28    تعداد بازدید: 41    کد مطلب: 85154

بیمارستان حضرت معصومه(س)میزبان مدیران ارشد سازمان محیط زیست کشور
کسب عنوان بیمارستان سبز توسط بیمارستان حضرت معصومه(س)
تقدیر از مجموعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه در رعایت استانداردهای زیست محیطی


بیمارستان حضرت معصومه(س) میزبان مدیران ارشد سازمان محیط زیست کشور واستان بود. در این مراسم دکتر حجتی مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه ضمن خیر مقدم وتشریح اقدامات مدیریت درمان در خصوص رعایت برنامه ها ی زیست محیطی وکسب عنوان بیمارستان سبز گفت:این بیمارستان بواسطه مدیریت خوب خود ورعایت استانداردهای لازم موفق به اخذ این گواهی ارزشمند شده است.وی افزود:مدیریت سبز از جله سیاستهای جاری مدیریت درمان استان است که سال گذشته در بیمارستان حضرت معصومه(س) تبلور یافت وانشا ا.. در بقیه واحدهای تابعه نیز اجرا خواهد شد. در ادامه دکتر منصفی رییس بیمارستان حضرت معصومه(س) کرمانشاه ضمن تشریح بخشهای مختلف بیمارستان گفت:بیمارستان حضرت معصومه(س) در سال 1383 در مساحتی بالغ بر 55000 متر مربع زمین  و15000متر زیربنا وحدود 15000متر مربع فضای سبز که منطبق با اخرین استانداردهای کشوری با ماهیت خدمت رسانی به گروه زنان وزایمان واطفال وسایر بخشهای مربوطه ساخته شده است.این بیمارستان به شکل مستمر موفق به اخذ درجه ارزشیابی  درجه یک از مجموعه اعتبار بخشی مراکز درمانی کشور شده است.از جمله اقداماتی که در بحث صیانت از محیط زیست در این مرکز داشته ایم میتوان به: مصرف بهینه آب تا 25%-تصفیه خانه کامل وپیشرفته فاضلاب که دائم در حال ارتقاست-آبیاری فضای سبز در حال توسعه با آب حاصل از تصفیه خانه-رسیدن مصرف جیوه در این مرکز به حدود صفردرصد-حذف استفاده از ظروف یکبار مصرف-جلوگیری از ورود مواد خطر زا به فاضلاب-استفاده از لامپهای کم مصرف وذخیره منابع برق تا 30%-کاهش 100 درصدی مصرف کاغذ در بخشهای پشتیبانی ومتعاقب آن در آینده نزدیک در بخشهای بستری-برگزاری مراسمات نمادین در روز جهانی محیط زیست و روز هوای پاک وروز بدون خودرو و...-تجهیز بیمارستان به دستگاههای پیشرفقته امحا زباله و...اشاره کرد.
در ادامه دکتر امیدی نیا  معاونت آموزش وپژوهش سازمان محیط زیست کشور با ابراز خشنودی از کسب رتبه بیمارستان سبز توسط بیمارستان حضرت معصومه(س) واقدامات چشمگیری که در مورد صیانت از محیط زیست ومنطبق با استانداردها در این مرکز انجام شده است گفت:از جمله مسائل مهم هر جامعه ای بحث محیط زیست است که در پرتو آن منش وکردار اجتماعی شکل میپذیرد.در این فضا نقش تیم بهداشتی در جوامع بسیار حائز اهمیت است ازاین رو در نشسیت های هیات وزیران از از سازمانها خواسته ایم که در بحث مدیریت سبز ومشارکت های اجتماعی مجدانه فعالیت کنند.وی افزود:در این زمینه از مجموعه مدیریت درمان استان کرمانشاه که در بحث مدیریت سبز پیشقدم بوده قدردانی مینمایم .دکتر امیدی نیا گفت: محیط زیست شامل همه چیز وهمه جا است وصرف هزینه ها در خصوص نگهداشت محیط زیست به واقع سرمایه گذاری است و آموزش این موضوع از کانون خانواده ها شروع می شود. وی در پایان گفت:مباحث سلامت بسیار کلیدی است وبایست به شکل صددرصدی رعایت شود.در انتها از بخش امحا زباله وفضای سبز  وتصفیه خانه فاضلاب این مرکز بازدید بعمل آمد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha