زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير ساعت 13:46 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۲۳ ساعت 13:45    تعداد بازدید: 24    کد مطلب: 81940

اجرای طرح کاردکس الکترونیک پرستاری در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت
ازابتدای مردادماه سالجاری کاردکس پرستاری بیماران بستری بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت به صورت الکترونیک انجام می گردد.


دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان در جلسه ای که با رییس و سرپرستاران بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت برگزار نمود اظهار داشت:
از ابتدای مرداد ماه سالجاری کاردکس بیماران بستری از دستی به الکترونیکی تغییر خواهد نمود.
ایشان هدف اصلی استفاده از کاردکس الکترونیک پرستاری را ایجاد دقت و سرعت در مراقبتهای بهداشتی درمانی و به حداقل رساندن اشتباهات احتمالی دانست که موجب افزایش ایمنی بیمار و در نهایت باعث ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری خواهد شد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان افزود: در این برنامه تمامدستورات پزشک، اقدامات دارویی ، مشاوره ها ، تصویر برداری ها ، آزمایش ها، پیگیری و طرح های مراقبت پرستاری از پرونده فیزیکی بیماربه بخش کاردکس پرستاری پرونده الکترونیکی منتقل می شود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha