مشاور ارشد مدیرعامل در امور بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی:

پرداخت 46هزارمیلیاردتومان بابت تعهدات قانونی توسط تأمین اجتماعی کار بزرگی است

زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۳ شهريور ساعت 12:23
تعداد بازدید: 889 | کد مطلب: 7866
چاپ
چاپ خبر با عکس
پرداخت 46هزارمیلیاردتومان بابت تعهدات قانونی توسط تأمین اجتماعی کار بزرگی است

مشاور ارشد مدیرعامل در امور بیمه ای و رئیس کمیته راهبردی فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرداخت 46هزارمیلیاردتومان بابت تعهدات قانونی توسط تأمین اجتماعی کار بزرگی است و تعهدات بیمه ای این سازمان در حداکثرهای ممکن قرار دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، فرخ ملکوند در دومین نشست برنامه ریزی راهبردی مدیران سازمان تأمین اجتماعی با بیان این خبر، اظهار داشت: تأمین اجتماعی با وجود چالش ها و مشکلات با اتکاء به بدنه کارشناسی و مدیریت توانمند توانسته عملکرد موفقی داشته باشد.
وی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی برای شناخت محیط و اولویت بندی در اهداف باید در درجه اول فهم مشترک داشته وبه قرائت مشترک نیز برسیم.
مشاور ارشد مدیرعامل در امور بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی افزود: باید اصلاحات پارامتریک در این سازمان به نحو مناسب انجام شود و روابط تأمین اجتماعی با مجلس شورای اسلامی به صورت اصولی برقرار شود.
وی اظهار داشت: تأمین اجتماعی پدیده ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محصول اقتصاد و سیاست در دنیای متمدن است.
ملکوند تصریح کرد: قانون تأمین اجتماعی ایراد و مشکل عمده ای ندارد، اما این امکان وجود دارد که این قانون به درستی اجراء نشود و اجرای آن با مسائلی مواجه شود.
وی گفت: در صورتی که با شرایط،قانون و نگاه موجود و انتظارت فعلی از تأمین اجتماعی این سازمان امکان ادامه حیات داشته باشد و بخواهیم وضع موجود را حفظ کنیم، باید جریان فعلی تصویب قوانین را معکوس کنیم و برای این کار باید مبنای حقوقی و کارشناسی را فراهم کنیم .
رئیس کمیته راهبردی فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی،افزود: نباید قوانین حمایتی به تأمین اجتماعی که سازمانی بیمه گر است، تحمیل شود.
همچنین در این برنامه مشاور هیأت مدیره و دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی، گفت:علاوه بر وظایف روزمره باید در سازمان تأمین اجتماعی به موضوعات اصولی نیز بپردازیم.
فرشید یزدانی افزود: نظام نامه برنامه راهبردی در شورای عالی به تصویب رسیده و بیانیه مأموریت سازمان تأمین اجتماعی نیز تدوین شده است.
 

گزارش تصویری دومین نشست برنامه ریزی راهبردی مدیران سازمان تامین اجتماعی