زمان انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين ساعت 04:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۲۴ ساعت 09:36    تعداد بازدید: 138    کد مطلب: 72124

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی)
شرایط برقراری مستمری بازماندگان در قانون تامین اجتماعی
بر اساس ماده 80 قانون تامین‌اجتماعی بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در چند حالت مستمری بازماندگان دریافت خواهند کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم بر اساس ماده 80 قانون تامین‌اجتماعی بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در هر یک از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند کرد: ۱- در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته . ۲ -در صورت فوت بیمه‌شده ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر . ۳- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل یک‌سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد و ظرف یک‌سال قبل از تاریخ فوت نیز حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد، البته چنانچه بیمه‌شده‌ای فاقد شرایط این بند باشد، ولی حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قبل از تاریخ فوت داشته باشد برای بازماندگان وی مستمری بازماندگان برقرار می‌شود.

توضیح آنکه در هریک از حالات فوق مستمری بازماندگان از تاریخ فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر و در مورد بندهای 2 و 3 با رعایت ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی برقرار خواهد شد، یعنی میزان مستمری ماهانه بازماندگان از حداقل دستمزد ماهانه هر سال کمتر نخواهد بود. در این شماره ضمن پاسخ به چند سوال، به توضیحاتی در خصوص نحوه و شرایط برقراری مستمری بازماندگان می‌پردازیم.

شوهر این‌جانب در تاریخ 9/6/1394 با داشتن حدود 4 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه مرحوم شد. اما همسرم حدود 2 سال قبل از تاریخ فوت، تمام‌وقت در یک مرغداری کار می‌کرد که کارفرمای وی حق‌بیمه همسرم را به تامین‌اجتماعی واریز نکرده بود. وقتی برای برقراری مستمری بازماندگان به شعبه بیمه‌پردازی شوهرم مراجعه کردم به من گفتند به‌علت نداشتن شرایط بند 3 ماده 80 قانون، مستمری بازماندگان برقرار نمی‌شود. این‌جانب پس از حدود 3 سال پیگیری موفق شدم رای قطعی دیوان عدالت اداری را مبنی بر تایید اشتغال وی و الزام تامین‌اجتماعی به پذیرش سوابق اشتغال حدود 2سال او در مرغداری بگیرم. این‌بار با وجود داشتن شرایط ماده 80 قانون تامین‌اجتماعی جهت برقراری مستمری بازماندگان، به من گفتند این مستمری از تاریخ قطعی‌شدن رای دیوان و واریز حق‌بیمه متعلقه توسط کارفرما از تاریخ 6/4/1397 برقرار می‌شود. حال با این شرایط، مستمری بازماندگان برای اینجانب و فرزندانم از چه تاریخی باید برقرار شود؟
همان طور که در مقدمه این نوشتار گفته شد مستمری بازماندگان در صورت داشتن شرایط بند 3 ماده 80  قانون تامین‌اجتماعی برای بیمه‌شده فوت‌شده از تاریخ وفات بیمه‌شده با رعایت ماده 111 قانون برقرار می‌شود و این موضوع ارتباطی به تاریخ قطعی شدن رای دیوان عدالت اداری یا تاریخ واریز حق‌بیمه توسط کارفرما برای پذیرش سوابق گذشته ندارد، بنابراین مستمری بازماندگان برای شما باید از تاریخ 9/6/1394 برقرار شده و جمع کل مستمری‌های ماهانه و مزایای جانبی از تاریخ فوت تاکنون پرداخت شود.


آیا برای بازماندگان بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار، فوت کرده و تنها 68 روز سابقه قبل از تاریخ فوت دارد، مستمری بازماندگان برقرار می‌شود؟
بله، در مورد حوادث ناشی از کار، دارا بودن شرایط بند 3 ماده 80 قانون تامین‌اجتماعی الزامی نیست و حتی اگر بیمه‌شده‌ای در روز اول اشتغال به‌کار خود در اثر حادثه ناشی از کار فوت کند و این موضوع به تایید بازرسان تامین‌اجتماعی برسد، برای بازماندگان وی مستمری بازماندگان با رعایت ماده 111 قانون (ترمیم مستمری ماهانه به حداقل دستمزد ماهانه سال) برقرار می‌شود. البته در این حالت تمامی خسارت وارد شده به تامین‌اجتماعی به نسبت تقصیر کارفرما در ایجاد حادثه منجر به فوت بیمه‌شده در اجرای ماده 66 قانون تامین‌اجتماعی محاسبه و از کارفرما مطالبه می‌شود.


میزان مستمری بازماندگان بیمه‌شدگانی که دارای شرایط بند 3 ماده 80 تامین‌اجتماعی هستند (داشتن حداقل 365 روز سابقه ظرف 10سال قبل از تاریخ فوت و نیز داشتن حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق‌بیمه ظرف یک‌سال قبل از تاریخ فوت) چقدر است؟
در مورد این گروه از بیمه‌شدگان ابتدا متوسط دستمزد ماهانه به شکل زیر محاسبه می شود:
جمع دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه ظرف 720 روز قبل از تاریخ فوت بر تعداد روزهای کارکرد (سابقه) ظرف 720روز قبل از تاریخ فوت تقسیم شده و حاصل آن در عدد 30 ضرب می‌شود. سپس مستمری بازماندگان با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
مستمری بازماندگان= 30 تقسیم بر(مدت کل سابقه به سال*متوسط دستمزد ماهانه)
که این مستمری در هر حال از حداقل دستمزد ماهانه در هر سال کمتر نیست.


میزان مستمری بازماندگان بیمه‌شدگانی که فاقد شرایط بند 3 ماده 80 قانون بوده، ولی حداقل 20سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قبل از تاریخ فوت خود دارند، چقدر است؟
در مورد این گروه از بیمه‌شدگان ابتدا متوسط دستمزد ماهانه به شکل زیر محاسبه می‌شود:
مجموع دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه در آخرین 2 سال
( 730 یا 731 روز) قبل از تاریخ فوت تقسیم بر عدد 24.
سپس مستمری بازماندگان با فرمول زیر محاسبه ‌می‌شود:
مستمری بازماندگان= 30 تقسیم بر (مدت کل سابقه به سال*متوسط دستمزد ماهانه)
که این مستمری نیز در هر حال از حداقل دستمزد ماهانه در هر سال کمتر نیست.
البته فرق محاسبه متوسط دستمزد ماهانه در این سوال و سوال قبل این است که در محاسبه متوسط دستمزد ماهانه در سوال قبل، صرفاً 720 روز از تاریخ فوت به عقب برگشته و در این دوره جمع دستمزد را بر تعداد روزهای کارکرد تقسیم می‌کنند در حالی که در این سوال برای محاسبه متوسط دستمزد ماهانه از تاریخ فوت آن‌قدر به عقب برمی‌گردند تا دو سال سابقه تکمیل شده و سپس جمع دستمزد این دو سال را برعدد 24 تقسیم می‌کنند که با این دو روش محاسبه در برخی موارد متوسط دستمزد ماهانه حالت اول بیشتر از متوسط دستمزد ماهانه حالت دوم می‌شود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha