زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر ساعت 08:47 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۹/۲۶ ساعت 08:47    تعداد بازدید: 128    کد مطلب: 71097

کمیته مشترک بیمه ودرمان سازمان تامین اجتماعی استان همدان با حضور روسای تشکل های کارگری ومدیران بیمه ای ودرمانی برگزارشد
اسمعیل نبوی مدیرکل استان همدان : برگزاری این جلسات به منظور استفاده از نظریا ت ذی نفعان سازمان برای حفظ وصیانت از موجودیت سازمان تامین اجتماعی است


 به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان جلسه کمیته مشترک بیمه ودرمان استان همدان با حضور مدیران بیمه ای ودرمانی ، روسای کانون های بازنشستگی کارگری وهمکار وروسای تشکل های امور صنفی کارگران برگزارشددراین جلسه اسمعیل نبوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان ضمن گرامیداشت یادوخاطره مرد خستگی ناپذیر سازمان دکتر نوربخش وجناب آقای تاج الدین معاون امور حقوقی سازمان ضرورت تشکیل این جلسه را استفاده از خرد جمعی ونظریات شرکای اجتماعی سازمان برای ارتقاء واعتلای سازمانی دانست وافزود درراستای افزایش مطلوبیت ارائه خدمات وتعهدات سازمان چه دربخش بیمه ای وچه دربخش درمانی نبازمند دریافت بازخورد وانعکاس ارائه این خدمات هستیم ودراین باب از نظرات تشکل های کارگری استقبال می کنیم ایشان افزود آماده هرگونه تعامل با جامعه کارگری وکارفرمائی هستیم واز اندیشه ها وتفکر وتضارب آراء ذی نفعان سازمان استقبال می کنیم تا بتوانیم موجودیت سازمان را برای نسل های آینده حفظ وصیانت بکنیم ایشان کارفرمایان وکارگران ومجامع کارگری وکارفرمائی را از سرمایه های سازمان دانست وخاطرنشان کرد با این شرکای سازمان تعامل و همبستگی می کنیم تا کیفیت ارائه خدمات به حد مطلوبی برسد ایشان با اشاره به این موضوع که رسالت سازمان کسب رضایت بیمه شدگان می باشد افزود برای افزایش رضایت مندی بیمه شدگان از هیچ تعاملی  درمحدوده دستورالعمل ها ومقررات سازمان فروگذار نمی کنیم وفلسفه تشکیل این جلسات هم ، هم اندیشی برای این موضوع هست تابتوانیم تفکر واحدی بر سازمان حاکم کنیم واز تشکل های مرتبط باسازمان نیز انتظار داریم درسیستم مدیریتی  مشارکت داشته باشند
  نبوی با اشاره به اینکه مشکلات فعلی سازمان ریشه تاریخی دارد افزود اعمال برخی سیاست های تحمیلی بدون درنظر گرفتن منابع وهزینه های مترتب برآن سازمان را دروضعیت کنونی قرار داده واین موضوع همت همه تشکل ها وشرکای اجتماعی سازمان را می طلبد تا برای اعتبار وپایایی سازمان تلاش کنند تا این هم اندیشی ها واستفاده از تجارب واندیشه ها خروجی مفیدی برای بررسی ورفع مسائل ومشکلات سازمان داشته باشد.
دراین جلسه دکتر صفری مدیر درمان استان همدان  نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت ارائه خدمات درحوزه درمانی وگرامیداشت یاد وخاطره مدیرعامل فقید سازمان ومعاون پارلمانی ایشان گفت درطی مدت مدیریت دکتر نوربخش درسازمان اقدامات بسیار ارزشمندی در واحدهای درمانی سازمان انجام شده که تجهیز بیمارستانهای استان به سی تی اسکن وام آرآی از این دست اقدامات است ایشان اشاعه فرهنگ بیمه ای را در استان مهم دانست و عدم آشنائی مردم با تعهدات سازمان  رامانع استفاده آنها از این امکانات می داند وافزود لذا دراین زمینه فعالیت بیشتری نیازاست دکتر صفری خاطرنشان کرد کلیه هزینه درمانی استان ازستاد مرکزی تزریق می شود ودرآمد استان کفاف هزینه های درمانی وبیمه ای را نمی دهد مدیردرمان استان همدان افزود بر اساس رتبه بندی صورت گرفته بیمارستان آتیه همدان رتبه یک کشوری وبیمارستان دکتر غرضی ملایر رتبه چهارم کشوری را درارزیابی عملکرد  دربین بیمارستانهای کشوری  کسب کرده اند
درادامه  روسای مجامع کارگری به بیان مشکلات پرداختند وپیشنهاداتی  دراین جلسه به تصویب رسید.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha