زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۰ مرداد ساعت 10:51 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۵/۱۱ ساعت 08:38    تعداد بازدید: 164    کد مطلب: 63524

محمد عسگری مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان :
تعداد 1326 کارفرما تقاضای بخشودگی جرائم بیمه ای را درخواست کرده اندکه درخواست تعداد 1057نفر تایید شده است
محمد عسگری مدیرکل استان همدان با توجه به اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای از 10 اردیبهشت لغایت 10 تیرماه گفت تعداد 1326 کارفرما تقاضای بخشودگی جرائم بیمه ای را دارند که طبق نتایج بررسی کمیته بخشودگی جرائم بیمه ای درخواست تعداد 1057 کارفرما تاییدشده است


به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان محمد عسگری مدیرکل استان با اعلام خبر فوق افزود مجموع بدهی این کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی استان همدان بیش از 111 میلیارد ریال می باشد که تقاضای تعداد 1057 کارفرما مورد تایید قرار گرفته وتعداد 269 کارفرما هم حائز شرایط استفاده از این قانون نبوده وتقاضای آنان مورد قبول کمیته واقع نشده است عسگری افزود کل بدهی کارفرمایان مذکور بدون محاسبه جرائم متعلقه بیش از 676 میلیارد ریال است که به اصل بدهی مذکور بیش از 500 میلیارد ریال جریمه تعلق گرفته است که درصورت حائز شرایط بودن جرائم مذکور به صورت صددرصد بخشیده خواهد شد عسگری با بیان اینکه بدهی تعداد 871 کارفرما تقسیط شده گفت تاپایان تیرماه سالجاری بیش از 15 میلیارد ریال از بدهی کارفرمایان وصول شده است  لازم به ذکر است قانون بهره مندی کارفرمایان خوش حساب کارگاه های مختلف صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و... از قانون بخشودگی جرائم بیمه ای ار تاریخ 10اردیبهشت ماه لغایت 10 تیرماه اجرائی شد .

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha