زمان انتشار: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲ مرداد ساعت 11:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۵/۲ ساعت 11:11    تعداد بازدید: 368    کد مطلب: 61097

پاسخ کارشناس تامین اجتماعی به سئوالات کاربران سایت با موضوع «عیدی و سنوات مرخصی بارداری»
مرخصی زایمان از جمله تعهدات مهم بیمه‌ای است که در زمره تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی قرار دارد.


در این گزارش به سوال‌های بیمه‌شده‌ها در خصوص جزئیات استفاده از این تعهد، پاسخ می‌دهیم.

 

آیا همسر بیمه‌شده مرد (زن خانه‌دار) نیز بدون اشتغال و بیمه‌پردازی می‌تواند از کمک‌هزینه بارداری به مدت12 هفته با توجه به ماده 67 قانون تامین‌اجتماعی استفاده کند؟

 

هرچند براساس ماده 67 قانون تامین‌اجتماعی، همسر بیمه‌شده مرد (زن خانه‌دار) نیز علاوه بر بیمه‌شده زن، در صورتی‌که همسرش (بیمه‌شده مرد) قبل از تاریخ زایمان، سابقه پرداخت حق‌بیمه 60روز را داشته باشد، می‌تواند درصورت عدم‌اشتغال به‌کار از حداکثر 12هفته کمک‌هزینه بارداری استفاده کند؛ اما این قانون در حال حاضر تنها برای بیمه‌شدگان زن اجرایی ‌شده و برای همسر بیمه‌شده مرد (زن خانه‌دار) بدون اشتغال و بیمه‌پردازی به‌علت عدم تامین بار مالی حاصل از اجرای آن از سوی دولت، قابلیت اجرا ندارد و مشابه مرخصی‌های زایمان 9ماهه، صرفا برای مواردی‌ که دارای رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام سازمان تامین‌اجتماعی به پرداخت کمک‌ هزینه بارداری به همسر بیمه‌شده مرد باشند، حداکثر به مدت 12هفته برابر مقررات قابل پرداخت است.

 

آیا بیمه‌شده زن می‌تواند قبل از زایمان، مدتی از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کند و در این‌صورت آیا مدت مذکور از مدت مرخصی زایمان و شیردهی وی کسر خواهد شد؟

 

در مواردی که در طول دوره بارداری مادر به بیماری یا عوارضی مبتلا شود که سلامتی مادر یا جنین وی را تهدید کند در این ‌صورت با تایید شورای پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند قبل از تاریخ زایمان، مدتی را به‌عنوان غرامت دستمزد استفاده کند که تعیین میزان آن با تجویز پزشک متخصص زنان و زایمان و تایید شورای مذکور خواهد بود.

البته با توجه به وضعیت جسمی مادر، ممکن است در شورای پزشکی، کل  یا مدتی از دوره استراحت پزشکی به‌عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری بدون کسر از مدت مرخصی زایمان پذیرفته شود یا کل یا مدتی از دوره استراحت پزشکی (حداکثر سه‌ماه قبل از زایمان) جزء مرخصی زایمان در نظر گرفته شود.

در خصوص شرایط و میزان مبلغ مرخصی بارداری توضیح دهید.

شرایط پرداخت کمک‌هزینه بارداری یا همان مرخصی زایمان در تامین‌اجتماعی عبارت‌اند از:

1- بیمه‌شده ظرف یک‌سال قبل از تاریخ زایمان، حداقل 60روز سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد. (سابقه بیمه‌اجباری، رانندگان یا سوابق کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری)

2- بیمه‌شده روز قبل از تاریخ زایمان، اشتغال به‌کار داشته یا در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی باشد.

3- در طول مدت مرخصی زایمان اشتغال به‌کار نداشته و از کارفرما حقوق دریافت نکرده باشد.

4- اما میزان مبلغ پرداختی بابت کمک‌هزینه بارداری برابراست با:

3/2 ضربدر مدت مرخصی زایمان ضربدر میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه ظرف 90 روز قبل از تاریخ زایمان.

 

آیا به بیمه‌شدگانی که در مرخصی بارداری هستند، عیدی و سنوات پرداخت می‌شود و چه کسی آن‌را باید پرداخت کند؛ کارفرما یا تامین‌اجتماعی؟

 

با توجه به اینکه براساس ماده 74 قانون کار، مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین‌اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد، لذا به کارگرانی که در طول سال، مدتی از مرخصی استعلاجی یا زایمان استفاده کرده‌اند، عیدی و سنوات به‌طور کامل تعلق می‌گیرد؛ مگر آنکه به‌جز مرخصی استعلاجی یا زایمان، کمتر از یک‌سال اشتغال به‌کار داشته باشند که در این‌صورت عیدی و سنوات به نسبت ایام کارکرد (که شامل مرخصی استعلاجی و زایمان نیز می‌شود) محاسبه و پرداخت می‌شود. ضمنا پرداخت عیدی و سنوات  به بیمه‌شدگان از وظایف کارفرماست و تامین‌اجتماعی مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 

اینجانب در اسفند ماه سال 1396 مشمول دریافت مرخصی شش‌ماهه بارداری از تامین‌اجتماعی شدم و میزان حقوق مشمول بیمه‌ام نیز بر اساس حداقل دستمزد سال 96 بوده است؛ حال سوال من این است آیا میزان مبلغ حقوق مرخصی زایمان اینجانب در سال 1397 بر اساس ماده 67 و 63 قانون تامین‌اجتماعی با توجه به حداقل دستمزد سال 97 محاسبه و پرداخت می‌شود یا حداقل دستمزد سال 96؟

 

هرچند براساس ماده 67 قانون تامین‌اجتماعی میزان مبلغ مرخصی زایمان معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده طبق ماده 63 قانون تامین‌اجتماعی تعیین شده و در ماده 63 آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه ‌شده به‌منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از: جمع کل دریافتی بیمه ‌شده که به مأخذ آن، بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کار؛ مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگرعادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. اما در حال حاضر، موضوع رعایت حداقل دستمزد سال در این محاسبه، صرفا جهت غرامت دستمزد ایام بیماری لحاظ می‌شود، ولی در مورد مرخصی زایمان، مبلغ قابل پرداخت براساس میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه ظرف 90 روز قبل از تاریخ زایمان طبق فرمول سوال 2 محاسبه می‌شود و این میانگین در سال جدید اگر کمتر از حداقل دستمزد سال 97 باشد، به حداقل دستمزد امسال ترمیم و افزایش نمی‌یابد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha