افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397

زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد ساعت 08:36
تعداد بازدید: 27040 | کد مطلب: 60031
چاپ
چاپ خبر با عکس
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397