زمان انتشار: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۵ آبان ساعت 11:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۱۵ ساعت 10:59    تعداد بازدید: 898    کد مطلب: 50455

اسامی پذیرفته شدگان آزمون اعطاء مجوز کارگزاریهای رسمی تأمین اجتماعی خراسان رضوی
به دنبال برگزاری آزمون اعطاء مجوز کارگزاریهای رسمی تأمین اجتماعی خراسان رضوی در مهرماه 1396 ، اسامی پذیرفته شدگان دوبرابر ظرفیت آزمون مذکور جهت برگزاری فرایند مصاحبه و سایر مراحل به شرح ذیل اعلام می گردد . ضمنا زمان و مکان انجام مصاحبه پذیرفته شدگان متعاقباً به ایشان اعلام خواهد گردید .


1 ظریفه جان نثار احمدی فرزند : خضر احمد متقاضی کارگزاری در شعبه تربت جام شماره داوطلبی 141138امتیاز 77.53
2 خلیل ا... باقری فرزند : حسین متقاضی کارگزاری در شعبه تربت جام شماره داوطلبی 141046امتیاز 68.54
3 علی طلوعی  فرزند : غلامرضا متقاضی کارگزاری در شعبه تربت جام شماره داوطلبی 141060امتیاز 63.3 ذخیره
4 ایمان نعیمی فرزند : مصطفی متقاضی کارگزاری در شعبه چناران شماره داوطلبی 140974امتیاز 69.29
5 عفت قرایی فرزند : قدیر متقاضی کارگزاری در شعبه چناران شماره داوطلبی 141105امتیاز 66.29
6 علیرضا اسلامی فرزند : محمدحسین متقاضی کارگزاری در شعبه چناران شماره داوطلبی 140989امتیاز 65.54 ذخیره
7 سید حسام فاضل سجادی  فرزند : سید هاشم متقاضی کارگزاری در شعبه چناران شماره داوطلبی 141004امتیاز 65.54 ذخیره
8 حامد صدوقی رودی فرزند : عبدالکریم متقاضی کارگزاری در شعبه خواف شماره داوطلبی 141029امتیاز 67.79
9 مجتبی میرنامی فرزند : غلامرضا متقاضی کارگزاری در شعبه خواف شماره داوطلبی 141037امتیاز 67.04
10 محمدتقی عرب زوزنی فرزند : یوسفعلی متقاضی کارگزاری در شعبه خواف شماره داوطلبی 141024امتیاز 66.29 ذخیره
11 مصطفی ربانی فرزند : محسن متقاضی کارگزاری در شعبه فریمان شماره داوطلبی 140963امتیاز 76.78
12 سمانه خادمی نجدک فرزند : غلامعلی متقاضی کارگزاری در شعبه فریمان شماره داوطلبی 141095امتیاز 73.78
13 حمید معتمدی فرزند : محمدعلی متقاضی کارگزاری در شعبه فریمان شماره داوطلبی 140945امتیاز 72.28 ذخیره
14 رضا صفری فرزند : حسنعلی متقاضی کارگزاری در شعبه قوچان شماره داوطلبی 140921امتیاز 63.3
15 ثمین ذوالفقاری داغیان فرزند : عبدالمجید متقاضی کارگزاری در شعبه قوچان شماره داوطلبی امتیاز141066 61.8
16 صفا کابلی  فرزند : محمد حسین متقاضی کارگزاری در شعبه قوچان شماره داوطلبی 141146امتیاز 61.05 ذخیره

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha