نشست سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی در خصوص مرحله دوم پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان/عکاس:عرفان شکری