نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی: متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدامی خوب و کاری ارزشمند است

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی: متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدامی خوب و کاری ارزشمند است