نشست خبری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

خبرهای خوش سالاری در اولین نشست خبری سال 1400 ؛ مرحله دوم متناسب سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در حقوق فروردین امسال لحاظ می‌شود / عکاس: حسن الهی خضری