رونمایی از نسخه جدید پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی

نسخه جدید پایگاه خبری سازمان تأمین اجتماعی در آخرین روزهای کاری سال 1399 رونمایی شد / عکاس: حسن الهی خضری