زمان انتشار: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ آبان ساعت 11:12    تعداد بازدید: 215    کد مطلب: 108248

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن حدود 70 میلیون مراجعات مردمی در سال به این سازمان کاهش می یابد - رادیو پیاممدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن حدود 70 میلیون مراجعات مردمی در سال به این سازمان کاهش می یابد - رادیو پیام


به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه