زمان انتشار: ۱۳۹۰ دوشنبه ۴ مهر ساعت 15:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۳/۲ ساعت 14:09    تعداد بازدید: 83475    کد مطلب: 1803

پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران


 

ما متعهد هستیم ...
از شما توقع داریم ...
پیمان سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران: سازمان تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین رسالت های خود را حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران می داند و در این راستا سعی می کند حداقلهای یک زندگی آبرومندانه را برای آنان فراهم سازد. این سازمان همچنین مصمم است تا با برقراری تعاملی سازنده و همفکری و همیاری متقابل با بازنشستگان و مستمری بگیران بستر مناسبی را برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات خود فراهم آورد.
شما حق دارید:
از مابخواهید در این موارد به شما کمک کنیم:
 • آگاهی و اطلاع رسانی از حقوق و تکالیفی که در قوانین و مقررات برای شما پیش بینی شده است.
 • در جهت اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران نهایت تلاش خود را بکار بگیرد.
از ما بخواهید در این موارد جانب انصاف را رعایت کنیم:
 • هنگام مراجعه به شعب با شما برخوردی محترمانه و هم شأن داشته و برای سن و سال و جایگاه معنوی بازنشستگان و مستمری بگیران ارزش لازم را قائل شود.
 • مطالبات بحق بازنشستگان و مستمری بگیران را از طریق قانون پیگیری کند.
در ارایه خدمت این کارآمدی ها را داشته باشد :
 • پیچیدگی های موجود در مقررات و روش های اجرایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم .
 • زمینه های همکاری، همفکری و مشارکت بازنشستگان و مستمری بگیران را در جهت حل مشکلات فراهم سازد.
 • به درخواست های منطقی و قانونی شما پیشکسوت های میدان علم و عمل پاسخ مناسب دهد.
 • حداکثر تلاش خود را برای کاهش مشکلات شما در تعامل با سازمان به کار گیرد.
در مقابل ،سازمان تامین اجتماعی از شما انتظار دارد:
 • مطالبات و خواسته های خود را از طریق مجاری ذیربط و تشکلهای صنفی، پیگیری نموده و در روابط خود با سازمان و کارکنان انصاف و احترام متقابل را رعایت نمایید.
 • درزمینه حفظ سرمایه های تأمین اجتماعی با سازمان همیاری نمایید.
 • در زمینه ایجاد پرداخت مشترک واقع بینانه و منطقی در خصوص تعاملات/ف سطح خدمات و عملکرد و امکانات و قابلیت ها و تنگناهای سازمان همکاری و همیاری نمایید.
 • در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی سازمان در حوزه های مرتبط با بازنشستگان و مستمری بگیران مشارکت نمایید.
 • در بهره برداری بحق و درست و منطقی از امکانات درمانی و رمایه های سازمان توسط خود و افراد تحت تکفل در جهت حفظ منابع نسل فعلی و آتی سازمان بکوشید.

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha

رسول رحیمی 1392/6/12 - 15:06
rateup124
ratedown18
پاسخ
comment سامانه ارائه فیش حقوقی مستمری بگیران ایراد دارد؟ لطفا" رسیدگی نمایید. نمی توانیم فیش حقوقی خود را دریافت نماییم؟ با تشکر 11/06/1392 پاسخ: لطفا" با سامانه پاسخگویی 142 تماس بگیرید.
آرش دانش 1392/4/24 - 00:06
rateup149
ratedown37
پاسخ
comment سامانه ارائه فیش حقوقی مستمری بگیران ایراد دارد؟ لطفا" رسیدگی نمایید. نمی توانیم فیش حقوقی خود را دریافت نماییم؟ با تشکر