کد خبر: 62167
گزارش خدمات سازمان (بیمه شدگان، کارفرمایان)
توضیحات مشاور معاونت بیمه ای در برنامه مهمان خانه شبکه 4 سیما ، مورخ 20 / 4 / 97 به مناسبت هفته تامین اجتماعی