کد خبر: 62149
افتتاح 50 پروژه بیمه ای و درمانی در هفته تامین اجتماعی