کد خبر: 60822
مدیر درمان تامین اجتماعی قم:
مراجعه بیش از 5 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد قم
مدیر درمان تامین اجتماعی قم از مراجعه بیش از ٥ میلیون و ٨٠٠ هزار بار مراجعه بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان به مراکز طرف قرارداد استان قم در سال 96، خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر داود علیمحمدی با اشاره به جمعیت ٧٥٠هزار نفری بیمه شدگان تامین اجتماعی استان قم اظهار داشت: بر اساس بررسی نسخ سرپایی و بستری مراجعه بیمه شدگان تامین اجتماعی به ٨٨١ مرکز طرف قرارداد در سال گذشته، شاهد بهره مندی بیش از ٥ میلیون و ٨٠٠هزار بار مراجعه از خدمات درمان غیر مستقیم تامین اجتماعی در این استان بوده ایم.
وی گفت: سهم تامین اجتماعی در هزینه های درمانی مراجعین به مراکز طرف قرارداد در بخش سرپایی، ١٤٠میلیارد تومان و در بخش بستری، بیش از ١١٥میلیارد تومان  بوده است.
دکتر علیمحمدی با اشاره به رشد ٤ برابری اعتبارات تخصیص یافته برای درمان بیمه شدگان استان قم گفت: افزایش کیفیت و کمیت در خدمت رسانی به بیمه شدگان، همواره اولویت امور بوده است و با برنامه ریزی های انجام شده در زمینه توانمند سازی کارکنان و افزایش اثربخشی فعالیتها، رشد چشمگیری در چند سال اخیر داشته ایم.

Page Generated in 0/5153 sec