کد خبر: 60275
سازمان تامین اجتماعی
امضای تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با خانه های تئاتر،سینما و موسیقی
عکاس: حسن الهی خضری

Page Generated in 0/5266 sec