کد خبر: 58068
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال1397

- دریافت فایل دستور اداری "دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397"

- دریافت راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال1397

- دریافت فایل "کد فعالیت و میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397"

Page Generated in 0/5147 sec