• ۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
  • اِجُّمعَة ٨ شوال ١٤٣٩
  • Friday, June 22, 2018
جستجو پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلیدواژه:  (جداسازی با"," )  
اخذ گواهی عدم بدهی از سازمان تامین اجتماعی الزامی است
براساس قانون تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه هاى مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهى سازمان تأمین اجتماعی را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.
اخذ گواهی عدم بدهی از سازمان تامین اجتماعی الزامی است
براساس قانون تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه هاى مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهى سازمان تأمین اجتماعی را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.
اخذ گواهی عدم بدهی از سازمان تامین اجتماعی الزامی است
براساس قانون تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه هاى مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهى سازمان تأمین اجتماعی را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.
ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه در زمان انتقال کارگاه ضروری است
قابل توجه کارفرمایان محترم؛
طبق ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی،هنگام نقل وانتقال عین یا منافع کارگاه وموسسات مشمول این قانون، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقال دهنده مطالبه کند.
ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه در زمان انتقال کارگاه ضروری است
طبق ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه و موسسات مشمول این قانون، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقال دهنده مطالبه کند.
کارفرمایان کارگاههای زیر ١٠٠نفر برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه مفاصا حساب ندارند
اقدام عملی سازمان تامین اجتماعی در راستای عمل به فرمایشات مقام معطم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی
سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، برای عدم اخذ مفاصا حساب کارگاههای زیر ١٠٠ نفر بیمه شده ، آمادگی خود را اعلام کرد.
کارفرمایان کارگاههای زیر ١٠٠نفر برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه مفاصا حساب ندارند
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد؛
سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، برای عدم اخذ مفاصا حساب کارگاههای زیر ١٠٠ نفر بیمه شده ، آمادگی خود را اعلام کرد.
کارفرمایان کارگاههای زیر ١٠٠نفر برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه مفاصا حساب ندارند
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد؛
سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، برای عدم اخذ مفاصا حساب کارگاههای زیر ١٠٠ نفر بیمه شده ، آمادگی خود را اعلام کرد.
کارفرمایان کارگاههای زیر ١٠٠نفر برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه مفاصا حساب ندارند
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد؛
سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، برای عدم اخذ مفاصا حساب کارگاههای زیر ١٠٠ نفر بیمه شده ، آمادگی خود را اعلام کرد.
کارفرمایان کارگاههای زیر 100نفر برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه مفاصا حساب ندارند
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد؛
سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، برای عدم اخذ مفاصا حساب کارگاههای زیر 100 نفر بیمه شده ، آمادگی خود را اعلام کرد.
ارائه مفاصا حساب حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان ظرف 24 ساعت
مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛
از تعامل سازنده وموثر با جامعه کارفرمایی کشور استقبال می کنیم.
مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:
بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات کارگاه های مشمول قانون سازمان تأمین اجتماعی، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مطالبه نماید.
اطلاعیه : قابل توجه کارفرمایان ، پیمانکاران و مدیران ذی حسابهای دستگاههای اجرایی استان
قابل توجه کارفرمایان ، پیمانکاران و مدیران ذی حسابهای دستگاههای اجرایی استان
ارائه مفاصا حساب حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان ظرف 24 ساعت
مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛
از تعامل سازنده وموثر با جامعه کارفرمایی کشور استقبال می کنیم.
ارائه مفاصا حساب حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان ظرف 24 ساعت
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ارائه مفاصا حساب حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان ظرف 24 ساعت خبر داد.

** قابل توجه کارفرمایان محترم** طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب تا دهم تیر ماه 1397 در کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل اجرا می باشد.
Page Generated in 7/8059 sec