جستجو پیشرفته

سرویس:
 (جداسازی با"," )
۱۳۹۷ شنبه ۱۷ شهريور 41
بازدید جناب آقای دکتر اسماعیلی راد معاون فرماندار تهران با هیئت همراه از شعبه چهار تامین اجتماعی تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ جناب آقای دکتر اسماعیلی راد معاون فرماندار تهران باهیئت همرا ه جناب آقای سلطانی مسئول گروه برنامه ریزی ، جناب آقای مطلبی نژاد رئیس اداره سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران طی بازدید از واحد های مختلف شعبه 4 تهران در جریان روند خدمت رسانی ازطریق میزهای خدمت مستقر درمحوطه طبقه همکف شعبه قرار گرفتند در ادامه بازدید ایشان ضمن گفتگوبا مراجعین از نحوه خدمات وزمان انجام کار ازطریق میز خدمت ورضایت کامل مراجعین نسبت به خدمت رسانی شایسته و ارزشمند بصورت حضوری و غیر حضوری ازطریق میز خدمت به منظور ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقائ سطح رضایتمندی آنان ، فرمودند میز خدمت جزء اهداف ارزشمند دولت ونقش مهم در تکریم ارباب رجوع در نظام جمهوری اسلامی ورعایت حقوق شهروندی در سازمان های دولتی محسوب میگردد . معاون فرماندارضمن تقدیروتشکراز کلیه دست اندر کاران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران در خصوص نحوه استقرار میزخدمت وخدمات رسانی ،باتوجه به انجام 85درصدی ارائه خدمات در طبقه همکف که خود باعث کاهش هزینه ها وصرفه جویی در وقت گردیده است فرمودند باید شعبه 4 تامین اجتماعی تهران بعنوان الگوی خدمت به دیگر ادارت استان معرفی گردد .