زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ خرداد ساعت 08:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۲۳ ساعت 11:14    تعداد بازدید: 279    کد مطلب: 60848

ایجاد پرونده های الکترونیک بیمه شدگان استان البرز تا پایان امسال
مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز گفت: با هدف افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی طی ۴ سال گذشته نحوه ارائه خدمات دستخوش تغییرات شده و ارائه خدمات به سمت گسترش آی تی و آی سی تی رفته است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛ مرتضی سلامی گفت: ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، مشاهده سوابق و اخذ فیش حقوقی مستمری بگیران از جمله خدمات سازمان تامین اجتماعی است که به شیوه غیرحضوری ارائه می شود.
وی افزود: پرونده های کاغذی در سازمان تامین اجتماعی تبدیل به پرونده های الکترونیکی می شوند و این طرح در شعب یک، دو و سه کرج و همچنین در شعبه فردیس شروع و تا پایان سال در استان البرز عملیاتی می شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی البرز با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی برای تامین امنیت خاطر نیروهای مولد و رفع دغدغه های آنها ایجاد شده است، گفت: تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی در کشور است و بیش از ۵٠ درصد جمعیت حدود ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.
سلامی با اشاره به ماموریت های سازمان تأمین اجتماعی گفت: حمایت های این سازمان از بیمه شدگان شامل حمایتهای کوتاه مدت و بلند مدت است که غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه پروتز و اروتز و کمک هزینه کفن و دفن را از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی در ردیف تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز گفت: سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدگان در برابر حوادث حمایت می کند و در صورتی که بیمه شده در حین حادثه ناشی از کار دچار قطع و یا کاهش توانایی انجام کار شوند مورد حمایت قرار می گیرند.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha