زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۲ مهر ساعت 14:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۸/۲ ساعت 12:05    تعداد بازدید: 8850    کد مطلب: 5150

انتقال کسور بازنشستگی بیمه شدگان از سایر صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی


انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی در صورت ارائه تقاضای فرد و عدم دریافت کسور بازنشستگی و هم چنین موجود بودن وجوه مورد نظر نزد صندوق بازنشستگی متبوع مقدور خواهد بود.
در صورت ارائه تقاضا و پس از طی تشریفات مقرر قانونی از جمله انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت مورد نظر و پرداخت مابه التفاوت متعلقه که حسب ضوابط قانونی امری اجتناب ناپذیر می باشد ، زمینه احتساب سوابق منتقله و برخورداری از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی فراهم خواهد شد.


مدارک مورد نیاز


- تکمیل فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی
- ارائه تصاویر اولین حکم استخدامی و حکم قطع رابطه

دریافت فایل بخشنامه چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha