زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۸ تير ساعت 11:35 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 11:19    تعداد بازدید: 20976    کد مطلب: 2482

اداره کل استان اردبیل


پیش شماره استان 045 می باشد .

اداره کل استان
اردبیل، نرسیده به میدان جهاد، کدپستی 5614995835
تلفن مستقیم ............................................. 33339173
نمابر ......................................................... 33357353
معاونت ..................................................... 33338177
آمار، آموزش ............................................... 33365600
اجراییات ...................................................... 33359040
اداری ............................................................. 33332192
اقتصاد و برنامه ریزی .................................... 33367332
بازرسی ......................................................... 33358117
بودجه .......................................................... 33362718
بیمه شدگان، مستمریها و نامنویسی ............. 33332722
حراست ........................................................ 33336020
حقوقی ....................................................... 33339434
درآمد ............................................................ 33332291
روابط عمومی، نظارت و ارزشیابی ................. 33367332
فرابری داده ها ................................................. 33330391
تلفنخانه ........ 33362717، 33336030،33357433

شعبه یک اردبیل
اردبیل، خیابان شهید معادی، جنب اداره صنایع، کدپستی 5614943388، صندوق پستی 184-56135      

 تلفن مستقیم، نمابر ..................................... 33247152
معاون اداری .................................................. 33261471
معاون بیمه ای ............................................ 33260635
بازرسی .......................................................... 33261472
اداری ............................................................. 33247151
بیمه شدگان .................................................. 33247150
مستمریها ...................................................... 33250612
اجراییات .................................................... 33246374
مالی ........................................................... 33249837
درآمد ......................................................... 33246375
فرابری داده ها ................................................ 33230728
نامنویسی ................................................... 33238053
کارگزاری 28 .................................................. 33242819
اردبیل، خیابان طالقانی، اول خیابان معادی، کوچه معادی 3، پلاک 50

شعبه دو اردبیل
اردبیل، نرسیده به میدان جهاد، ک.پ 5614995835     
تلفن مستقیم، نمابر ................................... 33358935
بازرسی، اجراییات ....................................... 33367588
اداری ............................................................ 33350023
بیمه شدگان، مستمریها ............................... 33353080
درآمد ......................................................... 33356685
فرابری داده ها .............................................. 33356776
مالی ............................................................ 33350060
نامنویسی ................................................... 33354800

شعبه پارس آباد
پارس آباد،خیابان جمهوری اسلامی، صندوق پستی 364-56918 
تلفن مستقیم ............................................  32785342
نمابر ............................................................. 32722431
معاونت ........................................................ 32723031
اداری ........................................................... 32728948
مالی ............................................................. 32728928
فرابری داده ها ............................................... 32785432
تلفنخانه ....................................................... 32722455
32725430، 32723032، 32722430

شعبه بیله سوار
بیله سوار، خیابان شهید میرزایی                                          
تلفن مستقیم ................................................  32826112
نمابر ............................................................ 32828415
درآمد ........................................................... 32828415
نامنویسی ...................................................... 32822614
مستمریها ..................................................... 32823041
اداری و مالی ................................................ 32822438
فرابری داده ها ................................................... 32826115

شعبه سرعین
سرعین، خیابان دارایی، جنب هتل لاله
تلفن مستقیم، نمابر ....................................... 32221065
مستمریها ........................................................ 32220131
نامنویسی ......................................................... 32221061
فرابری داده ها .................................................... 32221062
درآمد، بازرسی ................................................. 32221063
اداری ............................................................... 32221064

شعبه گرمی
گرمی، خیابان هلال احمر، پشت بیمارستان طالقانی
تلفن مستقیم، نمابر ..................................... 32640550
اداری و مالی ............................................... 32643784
درآمد، نامنویسی ........................................... 32641361
اجراییات ....................................................... 32641362
مستمریها ..................................................... 32641360

شعبه نمین
نمین، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم .............................................. 32325830
اداری، نمابر ................................................... 32326930
مالی، درآمد، اجراییات، بازرسی ..................... 32327775
مستمریها ................................................... 32327988
نامنویسی ..................................................... 32327203
فرابری داده ها .................................................. 32326929
تلفنخانه  ...................................................... 32326565

شعبه اصلاندوز
اصلاندوز، خ امام خمینی(ره)، نرسیده به بخشداری
تلفن مستقیم ............................................... 32744019
نمابر ............................................................ 32742632
اداری و مالی ................................................. 32744018
مستمریها .................................................... 32742632


شعبه خلخال
خلخال، خیابان سی‌متری، روبروی مسجد علی ‌ابن ‌ابیطالب(ع)، کدپستی 5681748368                              
تلفن مستقیم .............................................. 32426342
نمابر ............................................................. 32426156
اداری ............................................................. 32431669
درآمد ........................................................... 32431663
بیمه شدگان .................................................. 32431667
مستمریها .................................................... 32431668
فرابری داده ها ................................................. 32429233
اجراییات ..................................................... 32433313
نامنویسی .................................................... 32433312
مالی ............................................................ 32433700
تلفنخانه ............. 32423280، 32422656،32433800

شعبه مشگین شهر
مشکین شهر، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی 5661858194
  تلفن مستقیم ............................................. 32527412
نمابر .............................................................. 32522104
اداری .............................................................. 32521042
نامنویسی .................................................... 32528365
مالی، فرابری داده ها ....................................... 32520388
تلفنخانه  ....................................................... 32525070
32524300، 32524800، 32529633

بایگانی راکد استان
تلفن مستقیم ............................................  33330077
نمابر .........................................................  33330077

مشاهده سایت اداره کل استان اردبیل


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha