زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۸ تير ساعت 11:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 12:20    تعداد بازدید: 11492    کد مطلب: 2481

اداره کل استان ایلام


پیش شماره استان (کد 084)می باشد .

اداره کل استان

ایلام، بلوار مدرس، روبروی ساختمان ارشاد اسلامی، کدپستی 6931983994

تلفن مستقیم .............................................. 33360731

نمابر .......................................................... 33347175

معاون بیمه­ای ........................................... 33354796

آموزش ....................................................... 33360732

حقوقی ......................................................... 33331054

بازرسی و شکایات مردمی ............................ 33366782

آمار و اطلاعات، بودجه، ارزشیابی .................. 33380665

حراست ........................................................ 33330205

روابط عمومی، اقتصاد ................................. 33354798

درآمد ................................. 33383715، 33360734

بیمه­شدگان .................................................. 33362401

مستمریها .................................................... 33360731

نامنویسی ................................................... 33380045

مالی ........................................................... 33345820

اداری ........................................................... 33380666

فرابری­دادهها ............................................... 33341586

بازرسی ........................................................ 33366781

اجراییات ...................................................... 33331056

بایگانی راکد .................................................. 32230881

بانک رفاه ................................................... 33334540

مشاوره ....................................................... 33380666

تلفنخانه ..................................................... 33360733

33351264،3338460، 33331054، 33331056

شعبه یک ایلام

ایلام، بلوار مدرس، روبروی ساختمان ارشاد اسلامی، کدپستی 6931983994

تلفن مستقیم، نمابر .................................... 33338166

معاون بیمه­ای ............................................ 33381539

مالی .......................................................... 33337497

فرابری­داده­ها ................................................. 33330206

درآمد ......................................................... 33381537

اجراییات ....................................................... 33351157

بیمه­شدگان ................................................. 33381536

مستمریها ................................................... 33381534

نامنویسی ..................................................... 33340005

بازرسی ........................................................ 33343208

نمابر استحقاق درمان ..................................... 33352910

اداری ............... 33381869،33340474،33382719

اقماری چوار .......................... 32723586، 32723585

بلوار امام خمینی(ره)، داخل ساختمان شهرداری، کدپستی 6936152647

 

شعبه دو ایلام

ایلام، بلوار سیدالشهداء جنوبی، روبروی بانک صادرات، کدپستی 6931837945                                                        

تلفن مستقیم ...........................................  33384425

اداری و نمابر ................................................. 33309096

مستمریها، مالی، بازرسی ............................... 33309097

درآمد، اجراییات ......................................... 33363357

بیمه­شدگان، استحقاق درمان ......................... 33309095

نامنویسی، فرابری­داده­ها ...............................  33309098

 

شعبه مهران

مهران، بلوار شهدای جاسمی، روبروی اداره بهزیستی، کدپستی 6991814596

تلفن مستقیم .............................................. 33823153

نمابر ........................................................... 33823154

مالی ............................................................ 33825972

فرابری­داده­ها، اداری ...................................... 33823731

درآمد، بازرسی .............................................. 33823156

بیمه­شدگان، مستمریها .................................. 33822229

نامنویسی ................................................... 33825973

اجراییات ..................................................... 33826284

 

شعبه دره شهر

دره شهر، خیابان جمهوری اسلامی، کدپستی 6961817919

تلفن مستقیم ............................................... 33522194

نمابر ........................................................... 33524899

مالی ............................................................ 33526582

فرابری­داده­ها ................................................ 33523997

بیمه­شدگان، مستمریها ................................. 33529071

درآمد، بازرسی، اجراییات ............................... 33523167

نامنویسی ................................................... 33524898

اداری  .......................................................... 33522877

اقماری بدره .............................. 35722110، 35722858

بلوار شهید رجایی، داخل ساختمان فرمانداری، کدپستی 6967158941

 

شعبه آبدانان

آبدانان، خیابان شهید باهنر، کدپستی 6971751156

تلفن مستقیم .............................................. 33626871

نمابر .......................................................... 33624844

مالی ............................................................ 33626399

فرابری­داده­ها ............................................... 33624845

درآمد، اجراییات، بازرسی ............................... 33622283

بیمه­شدگان، مستمریها، نامنویسی .............. 33625887

اداری ........................................................... 33626872

 

شعبه دهلران

دهلران، میدان امام خمینی(ره)، روبروی دادگستری دهلران، کدپستی 6981813769

تلفن مستقیم ............................................. 33727267

نمابر ......................................................... 33724438

مالی ............................................................. 33721506

فرابری­داده­ها ................................................ 33727265

درآمد .......................................................... 33724095

بازرسی، اجراییات ......................................... 33720537

بیمه­شدگان، مستمریها، اداری ....................... 33723411

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ................ 33724438

 

شعبه سرابله

سرابله، بلوار بسیج، کدپستی 6951947765

تلفن مستقیم، نمابر ....................................... 34223120

مالی ............................................................ 34225852

فرابری­داده­ها ................................................ 34223943

درآمد ............................................................. 34223110

اجراییات، بازرسی ......................................... 34225853

بیمه­شدگان، مستمریها، نامنویسی .................. 34222610

اداری ............................................................ 34224523

اقماری لومار ................................................ 34724421

میدان امام خمینی(ره)، انتهای بلوار ولی­عصر(عج)، داخل ساختمان شهرداری لومار، کدپستی 6955116715

 

شعبه ایوان

ایوان، خیابان امام خمینی(ره)، جنب ساختمان شهرداری، کدپستی 6941956646 

تلفن مستقیم ............................................... 33231400

نمابر ............................................................ 33235517

مالی، اداری، بازرسی ....................................... 33232680

فرابری­داده­ها ................................................ 33234930

درآمد، اجراییات، بیمه­شدگان، مستمریها ..... 33236585

نامنویسی ................................................... 33236586

 

شعبه ملکشاهی

ملکشاهی، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی 338524046

تلفن مستقیم ............................................. 33854046

نمابر ........................................................... 33855168

مالی ........................................................... 33852643

فرابری­داده­ها ............................................... 33856045

درآمد، اجراییات، بازرسی .............................. 33856047

بیمه­شدگان، مستمریها، اداری ....................... 33855169

نامنویسی ................................................... 33856048

نمابر استحقاق درمان .................................. 33855168


مشاهده سایت اداره کل استان ایلام


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha