زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۴ تير ساعت 11:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 13:52    تعداد بازدید: 18084    کد مطلب: 2480

اداره کل استان بوشهر


پیش شماره استان (کد 077) می باشد.

 

اداره کل استان

بوشهر، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان بنت ‌الهدی، کدپستی 7513934871 

تلفن مستقیم .............................................. 33341628

نمابر ............................................................ 33341630

معاون بیمه­ای ............................................. 33341624

معاون اداری و مالی ..................................... 33341625

روابط عمومی ..............................................  33341640

بازرسی ................................. 33341637، 33341639

حراست ......................................................... 33341631

گزینش .......................................................... 33341620

اداری ............................................................ 33341627

دبیرخانه ....................................................... 33341527

حقوقی ........................................................ 33341635

اقتصاد .......................................................... 33341629

آموزش ..................................................... 33334323

مستمریها ................................................... 33341638

اجراییات ........................................................ 33341621

بیمه­شدگان ................................................  33341646

نامنویسی، نظارت و ارزشیابی ........................ 33341642

مشاوره ......................................................... 33341620

فرابری­داده­ها ............................................... 33341633

درآمد ........................................................... 33341641

بودجه .......................................................... 33341632

مالی ..................................... 33341634، 33341626

شعبه یک بوشهر

بوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب ثبت اسناد و املاک، کدپستی 7515683795   

تلفن مستقیم ............................................ 33328337

نمابر ............................................................ 33322036

معاون ......................................................... 33325700

اداری ............................................................ 33326003

مالی ............................................................ 33320840

درآمد .......................................................... 33325662

مستمریها .................................................... 33320665

نامنویسی ...................................................... 33326002

صدور دفترچه ................................................. 33326941

بازرسی ......................................................... 33320663

بیمه­شدگان ................................................. 33322037

بایگانی راکد ................................................. 33328266

اجراییات ..................................................... 33324795

 

شعبه دو بوشهر

بوشهر، خیابان شهید مطهری، سه‌راه بازرگانی، کدپستی 7516659454 

تلفن مستقیم ............................................. 33534080

نمابر ........................................................... 33555036

معاون ........................................................ 33557596

اداری .......................................................... 33537330

مالی .......................................................... 33537274

درآمد .......................................................... 33537292

نامنویسی .................................................. 33537735

بیمه­شدگان ............................................... 33537274

فرابری­داده­ها ................................................ 33530023

اجراییات .................................................... 33553794

تلفنخانه  ..................................................... 33555771

 

شعبه دشتستان برازجان

برازجان، 28 هکتاری جنوبی، کدپستی 7561858212

تلفن مستقیم ............................................. 34242867

نمابر ........................................................... 34242866

اداری ............................................................. 34241003

مالی ............................................................... 34247111

درآمد ........................................................... 34251684

مستمریها، نامنویسی ................................... 34249660

بازرسی .......................................................... 34251686

بیمه­شدگان ................................................. 34251685

فرابری­داده­ها ................................................. 34242157

اجراییات ....................................................... 34247113

 

شعبه دیر

دیر، ابتدای بلوار شهید بهشتی، جنب ترمینال مسافربری، آریا سفر دیر، کدپستی 7554177749

تلفن مستقیم ............................................... 35426127

نمابر ........................................................... 35423608

اداری ........................................................... 35426586

مالی ............................................................ 35428518

درآمد ......................................................... 35427898

فرابری­داده­ها .................................................. 35426621

کانون بازنشستگان ....................................... 35422366

 

شعبه اهرم

اهرم، خیابان انقلاب، کدپستی 77551617461   

تلفن مستقیم ............................................... 35223700

نمابر ............................................................. 35223409

اداری ............................................................. 35225980

مالی ............................................................. 35224640

درآمد ........................................................... 35225869

نامنویسی ..................................................... 35225899

فرابری­داده­ها ................................................. 35223650

تلفنخانه ....................................................... 35224830

 

شعبه جم

جم، میدان امام حسین(ع)، خ معلم، نرسیده به فرمانداری جم، کدپستی 7558157119

تلفن مستقیم ............................................... 37623619

نمابر ............................................................ 37623620

اداری ............................................................ 37622706

مالی ............................................................ 37622704

درآمد ............................................................ 37622561

نامنویسی .................................................... 37633906

بیمه­شدگان ................................................... 37622710

اجراییات ...................................................... 37622707

فرابری­داده­ها ................................................. 37622642

کانون بازنشستگان ....................................... 37653090

 

شعبه دیلم

دیلم، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی 7536169687

تلفن مستقیم ............................................... 33240080

نمابر .............................................................. 33240511

اداری ............................................................ 33240079

مالی ............................................................. 33240042

درآمد ............................................................ 33240081

نامنویسی .................................................... 33240038

بیمه­شدگان ................................................... 33240041

فرابری­داده­ها ................................................ 33240078

 

شعبه بیدخون

بیدخون، بلوار شهدا، جنب بانک صادرات، کدپستی   7539176987         

تلفن مستقیم ............................................... 37362909

نمابر ............................................................. 37362501

فرابری­داده­ها .................................................. 37362910

اداری ............................................................. 37362901

نامنویسی ..................................................... 37362502

تلفنخانه  .................................................. 8-37362901

 

شعبه دلوار

دلوار، خ اصلی، پشت بانک ملی، کدپستی  7547138535  

تلفن مستقیم .............................................. 35232498

نمابر ............................................................. 35232005

درآمد ............................................................ 35233219

بیمه­شدگان .................................................. 35232256

مالی ............................................................. 35233220

اداری ............................................................ 35232257

فرابری­داده­ها ................................................ 35232859

 

شعبه شبانکاره

شبانکاره، بلوار امام ­خمینی(ره)، کوچه 5، کدپستی 7564133619

تلفن مستقیم ........................................... 34853373

نمابر .......................................................... 34853370

اداری، مالی ................................................ 34853374

درآمد ......................................................... 34852756

نامنویسی، بیمه­شدگان .............................. 34853372

فرابری­داده­ها ............................................... 34853371

 

شعبه عسلویه

عسلویه، انتهای خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، کدپستی 75391359

تلفن مستقیم ............................................. 37265866

نمابر ............................................................ 37264531

معاون اداری و مالی ........................................ 37262711

معاون بیمه­ای ............................................ 37265867

اداری ............................................................ 37263816

مالی ........................................................... 37265865

درآمد .......................................................... 37265869

نامنویسی .................................................... 37263815

صدور دفترچه ............................................... 37265868

بیمه­شدگان ................................................ 37264533

فرابری­داده­ها ................................................ 37264530

اجراییات ..................................................... 37265377

 

شعبه کنگان

کنگان، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دارایی، خیابان ابن سینا، کدپستی 7557166476

تلفن مستقیم ................................................. 37222051

نمابر ............................................................. 37225241

معاون ........................................................ 37226774

فرابری­داده­ها ................................................. 37225240

حسابداری ....................................................... 37220915

اداری ....................................... 37228470، 37220914

درآمد ...................................... 37222317، 37223167

اجراییات ..................................................... 37228477

مستمریها ..................................................... 37230195

نامنویسی ...................................................... 37221732

تلفنخانه  ...................................................... 37223440

 

شعبه خارک

جزیره خارک، خیابان طالقانی، کدپستی 7546173161

تلفن مستقیم ............................................... 33822930

نمابر ............................................................ 33823600

اداری ............................................................. 33822230

مالی، درآمد ................................................ 33823680

نامنویسی ..................................................... 33823602

فرابری­داده­ها ................................................ 33823681

بیمه­شدگان ................................................. 33823820

 

شعبه گناوه

کناوه، بلوار امام علی(ع)، کدپستی 7531863449

تلفن مستقیم ................................................ 33146901

نمابر ............................................................. 33146900

اداری .............................................................. 33148910

مالی .............................................................. 33146701

درآمد ............................................................. 33148911

بیمه­شدگان، مستمریها ................................. 33146400

نامنویسی ..................................................... 33146702

بازرسی، اجراییات ......................................... 33146888

فرابری­داده­ها .................................................. 33146902

تلفنخانه ........................................................ 33146502

کانون بازنشستگان ......................................... 3314686

 

شعبه دشتی

خورموج، بلوار بسیج جنوب شرق پمپ بنزین، کدپستی 7541813589

تلفن مستقیم .............................................. 35325053

نمابر ............................................................. 35327160

مالی ............................................................ 35325072

درآمد .......................................................... 35325054

بیمه­شدگان ................................................. 35327072

فرابری­داده­ها ................................................. 35327160

اجراییات ....................................................... 35321695

اداری ............................................................. 35329280

 

شعبه اقماری ریز

شهرستان جم، بخش ریز، جنب بخشداری، کدپستی 7556117715، صندوق پستی 133

تلفن مستقیم .............................................. 37683005

نمابر ............................................................ 37683090

شعبه اقماری کاکی

شهرستان دشتی، کاکی، خیابان شهرداری، روبروی کمیته امداد

تلفن مستقیم ............................................. 35314739

نمابر ........................................................... 35314740

 

شعبه اقماری آبپخش

شهرستان دشتستان، آبپخش، جنب اداره آموزش و پرورش

تلفن مستقیم، نمابر ................................... 34826688

 

شعبه اقماری وحدتیه

شهرستان دشتستان، وحدتیه، خیابان امام خمینی(ره)

تلفن مستقیم، نمابر .................................... 34845500

 

شعبه اقماری تنگ ارم

شهرستان دشتستان، تنگ ارم، خانه بهداشت

تلفن مستقیم، نمابر ..................................... 34452029

 

شعبه اقماری دالکی

شهرستان دشتستان، دالکی، خ شهدا، جنب صندوق قرض الحسنه علی بن ابیطالب(ع)، کدپستی 756311588

تلفن مستقیم، نمابر ................................... 34343809

 

شعبه اقماری سعدآباد

شهرستان دشتستان، سعدآباد، چهارراه بخشداری، جنب تربیت بدنی

تلفن مستقیم، نمابر .................................. 34834730

 

 

شعبه اقماری کلمه

شهرستان دشتستان، کلمه، مستقر در منازل سازمانی بخشداری

تلفن مستقیم، نمابر ................................... 34442674

 

شعبه اقماری آبدان

شهرستان دیر، آبدان، مستقر در ساختمان شهرداری

تلفن مستقیم، نمابر .................................. 35453337

 

شعبه اقماری بردخون

شهرستان دیر، بردخون، خ امام خمینی (ره)

تلفن مستقیم، نمابر .................................. 35453337

 

 شعبه اقماری بندر ریگ

شهرستان گناوه، بندر ریگ، خ­گمرک، کدپستی 7534100000

تلفن مستقیم، نمابر ..................................... 33823016

 

شعبه اقماری چغادک

شهرستان بوشهر، چغدک، بازار شهرداری

تلفن مستقیم، نمابر ................................... 33424967

 

شعبه اقماری عالیشهر

شهرستان بوشهر، عالیشهر، مستقر در ساختمان شورای شهر

تلفن مستقیم، نمابر ....................................... 33680121

 

شعبه اقماری بندر امام حسن

شهرستان دیلم، بندر امام حسن(ع)، مستقر در ساختمان بخشداری

تلفن مستقیم، نمابر .................................... 33252795

مشاهده سایت اداره کل استان بوشهر

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 2/7246 sec