زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:40 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:03    تعداد بازدید: 10873    کد مطلب: 2479

اداره کل خراسان شمالی


پیش شماره استان (کد 058)می باشد.

 

اداره کل استان
بجنورد،حدفاصل میدان مادرومیدان شهید محمدزاده کدپستی 9413923874
تلفن مستقیم  :32728284
نمابر:32727606
تلفن مستقیم مدیرکل استان: 32246211
معاونت :32728291
حراست :32241069
رسیدگی به شکایات :32728313
اموراداری :32727607
امورمالی :32728287
امورحقوقی :32728294
مرکزمشاوره :32728249
نظارت وارزشیابی :32728394
آمارواطلاعات :32728395
نامنویسی:32728396
بیمه شدگان :32728397
بازرسی کارگاهها:32728398
اجرائیات:32246283
درآمد:32728295
فناوری اطلاعات :32727608
روابط عمومی :32241070
مستمری ها:32728248
آموزش :32246322
تلفنخانه :32728349-32728350

شعبه 2بجنورد
بجنورد-خیابان فردوسی-فردوسی 31انتهای بن بست معین کدپستی 94138-7317
ریاست :32246926
اموراداری :32232090
اموردرآمد:32227318
اجرائیات :32243723
نامنویسی:32246930
بیمه شدگان :32240696
مستمریها:32246923
بازرسی :32246924
امورمالی :32223884
فناوری اطلاعات : 32229625
بایگانی راکد:32246928

 

شعبه بجنورد

بجنورد، بلوار­دولت، جنب­دادگستری، کدپستی 9414943814

تلفن مستقیم ........................................................... 32225721

نمابر ...................................................................... 32222784

معاون بیمه­ای .......................................................... 32244033

معاون اداری و مالی ................................................... 32244032

درآمد .................................................................... 32248413

بیمه­شدگان ............................................................ 32244034

حسابداری ............................................................. 32233729

اداری ................................................................... 32248412

فرابری­داده­ها .......................................................... 32225720

اجراییات ............................................................... 32248416

بانک رفاه ............................................................. 32223853

تلفنخانه  ........................................ 3-32221380، 7-32210780

 

شعبه شهید نظام شیروان

شیروان، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان قدس، پلاک 721، کدپستی 9461937567

تلفن مستقیم .................................................................... 36225008

نمابر ............................................................................... 36234004

فرابری­داده­ها ..................................................................... 36225401

باجه دریافت .................................... 36225387، 36236091، 36236009

تلفنخانه   ....................................................... 36224905، 36223773

36221713، 36223323، 36223317، 36225700

 

شعبه اسفراین

اسفراین، بلوارکشاورز، خیابان کارگر، کدپستی9661986596

تلفن مستقیم ................................................... .37226099

نمابر ............................................................... 37222856

درآمد .............................................................. 37227036

مستمریها، بازرسی ............................................ 37234301

نامنویسی ....................................................... 37234300

حسابداری ...................................................... 37229692

فرابری­داده­ها .................................................... 37222865

تلفنخانه ......................7- 37225526، 37225531، 37226088

 

شعبه جاجرم

جاجرم، بلوار امام خمینی(ره)، جنب ایستگاه هواشناسی، کدپستی 9441656634

تلفن مستقیم ..................................................... 32277221

نمابر ................................................................ 32273991

روابط عمومی ..................................................... 32274660

درآمد .............................................................. 32274661

بیمه­ شدگان، مستمریها ...................................... 32276213

نامنویسی ....................................................... 32273992

نمابر استحقاق درمان ......................................... 32273991

حسابداری، اجراییات .......................................... 32277515

اداری ............................................................ 32274660

فرابری­داده­ها ................................................... 32276212

بازرسی ........................................................ 32276214

تلفنخانه ........................................................ 32274660

 

شعبه مانه و سملقان

آشخانه، بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید آزادی راد، کدپستی 9451735315

تلفن مستقیم ................................................. 32928301

نمابر ............................................................ 32928300

درآمد ........................................................... 32928308

بیمه­شدگان، مستمریها .................................... 32928305

نامنویسی .................................................... 32928309

حسابداری .................................................... 32928304

اداری ........................................................... 32928303

فرابری­داده­ها ................................................... 32928302

بازرسی ........................................................ 32928307

بانک رفاه ...................................... 32922122، 32922121

مشاهده سایت اداره کل خراسان شمالی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha