زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:50 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 13:57    تعداد بازدید: 10418    کد مطلب: 2477

اداره کل استان چهارمحال و بختیاری


پیش شماره استان 038 می باشد.

اداره کل استان
شهر کرد، بلوار طالقانی شمالی، مجتمع ادارات
تلفن مستقیم .............................. 32221104، 32221566
نمابر ................................................................ 32221601
معاون بیمه ای ............................................. 32244807
معاون اداری و مالی ...................................... 32245496
آمار .............................................................. 32245491
حراست ........................................................... 32221565
حقوقی ........................................................... 32241145
بازرسی .......................................................... 32229767
روابط عمومی، مشاوره، آموزش .................... 32262358
فرابری داده ها .................................................. 32221567
نظارت و ارزشیابی .......................................... 32245492
اجراییات، بازرسی .......................................... 32245494
برنامه ریزی ..................................................... 32245491
بیمه شدگان .................................................. 32245495
درآمد .......................................................... 32245493
مستمریها ..................................................... 32245490
اداری ............................................................ 32262357
دبیرخانه ........................................................ 32245175
بایگانی راکد ................................................. 32428494
بودجه ............................................................ 32263031
مالی ............................................................. 32263030
تلفنخانه  ........................................................ 32221563

شعبه شهرکرد
شهرکرد، خیابان پرستار، جنب بیمارستان هاجر
تلفن مستقیم ................................................ 32240144
نمابر ............................................................... 32221562
معاون بیمه ای .............................................. 32224496
معاون اداری و مالی ...................................... 32254623
درآمد ........................................................... 32250466
بیمه شدگان ................................................... 32252330
مستمریها، نامنویسی ................................... 32254346
حسابداری .................................................... 32254345
اداری ........................................................... 32254344
فرابری داده ها .................................................. 32240143
اجراییات ........................................................ 32262841
شعبه اقماری قطب صنعتی .......................... 33349661
شعبه اقماری سورشجان .............................. 33440370
کارگزاری 134 ............................................... 32272454
شهرکرد، خ ولیعصر(عج) جنوبی، مجتمع غدیر، طبقه دوم، پلاک 107 و 119
تلفنخانه  ................................. 2-32263301، 32222060

شعبه بروجن
بروجن، خیابان 15 خرداد، کوچه آیت، جنب تربیت‌بدنی
تلفن مستقیم ............................................... 34222659
نمابر ........................................................... 34222788
نامنویسی ..................................................... 34237916
حسابداری ..................................................... 34237917
اداری ............................................................. 34231420
فرابری داده ها .................................................. 34226224
شعبه اقماری گندمان .................................. 34623826
تلفنخانه  ............. 34222655، 34222455، 34231421

شعبه لردگان
لردگان، خیابان ولی عصر(عج)، جنب اداره پست، کد پستی 8891757453        
تلفن مستقیم ............................................. 34442769
نمابر .......................................................... 34444630
فرابری داده ها ................................................ 34444200
شعبه اقماری مال خلیفه .............................. 34483510
تلفنخانه ...................................................... 34442766

شعبه فارسان
فارسان، بلوار آیت اله خامنه‌ای، خیابان طبیعت  
تلفن مستقیم .............................................. 33228933
نمابر ............................................................ 33223817
اداری ................................................................ 33220211
فرابری داده ها ............................................... 33223733
بازرسی، اجراییات .......................................... 33232143
تلفنخانه  ............ 33227500، 33223815، 33223816

شعبه فرخشهر
فرخشهر، بلوار 22بهمن، نبش کوچه امامی  
تلفن مستقیم ............................................. 32424835
نمابر ........................................................... 32424834
نامنویسی ...................................................... 32420930
اداری .............................................................. 32420931
فرابری داده ها ................................................ 32423332
اجراییات ........................................................ 32422133
تلفنخانه  .............................. 9-32424168، 32420931

شعبه اردل
شهرکرد، اردل، خیابان شهید بهشتی          
تلفن مستقیم .............................................. 34343002
نمابر ........................................................... 34342540
اداری ........................................................... 34342539
مالی ........................................................... 34343262
فرابری داده ها ................................................. 34342941
تلفنخانه ............................... 34342539، 34342730

شعبه سامان
شهرکرد، سامان، خیابان ارشاد
تلفن مستقیم ................................................ 33521391
نمابر .......................................................... 33523533
اداری .......................................................... 33523544
فرابری داده ها .................................................. 33521392
تلفنخانه  ................................... 33522010، 33525599

شعبه شلمزار
شهرکرد، شلمزار، خیابان ولایت، نرسیده به میدان نماز
تلفن مستقیم .............................................. 32624556
نمابر ............................................................. 32624226
اداری ............................................................. 35624225
مالی ............................................................ 32624558
فرابری داده ها ................................................ 32624557
شعبه اقماری ناغان ..................................... 32643455
شلمزار، ناغان
تلفنخانه  ....................................................... 32624225

شعبه هفشجان
هفشجان، خیابان کاشانی     
تلفن مستقیم .............................................. 32575097
نمابر ............................................................. 32576141
فرابری داده ها ............................................... 32576684
تلفنخانه .................................. 32576142، 32575096

شعبه جونقان
جونقان، بلوار کشاورز، میدان سپاه 
تلفن مستقیم ............................................... 33264421
نمابر ........................................................... 33263939
نامنویسی ...................................................... 33260400
فرابری داده ها .................................................. 32264316
بازرسی، اجراییات .......................................... 33260746
تلفنخانه   ..................................................... 33263300

شعبه چلگرد (کوه‌رنگ)
چلگرد، بلوار امام خمینی(ره)، انتهای بلوار، روبه‌روی بانک صادرات کوهرنگ
تلفن مستقیم ................................................ 33622801
نمابر ............................................................ 33622804
اداری، فرابری داده ها ........................................ 33622970
تلفنخانه  .................................................. 3-33622802

شعبه بِن
بِن، انتهای خیابان شهدای بِن
تلفن مستقیم ............................................... 33720410
نمابر ............................................................ 33720392
اداری ............................................................ 33724515
مالی ............................................................. 33720413
درآمد ......................................................... 33724727
مستمریها ..................................................... 33720412
نامنویسی ...................................................... 33720411
فرابری داده ها ................................................. 33720414
بازرسی، اجراییات ......................................... 33724727
تلفنخانه  ...................................................... 33724515

شعبه بلداجی
بلداجی، بلوار آیت اله کاشانی، نبش کوچه ده متری
تلفن مستقیم ................................................ 34640114
نمابر ............................................................. 33641280
درآمد ............................................................ 34641290
فرابری داده ها .................................................. 34640113

مشاهده سایت اداره کل استان چهارمحال و بختیاری


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 2/7239 sec