زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:46 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت 14:00    تعداد بازدید: 10522    کد مطلب: 2475

اداره کل خراسان جنوبی


پیش شماره استان کد (056) میباشد.

نام واحد

تلفن

نام واحد

تلفن

دفتر مدیرکل

32400476

حقوقی

32400487

فاکس مدیرکل

32400049

اقتصاد بیمه وبرنامه ریزی

32400488

معاونت

32400475

برنامه و بودجه

32400490

روابط عمومی

32400107

مرکز مشاوره

32400269

دفتربازرسی و رسیدگی به شکایات

32400064

فناوری اطلاعات

32400447

حراست

32400489

امور درآمد

32400568

نظارت وارزشیابی

32400065

مستمریها

32400566

آموزش

32400476

بازرسی کارگاهها

32400048

امور اداری

32400109

امور فنی بیمه شدگان

32400565

دبیرخانه

32400478

امور نام نویسی وحسابهای انفرادی

32400477

فاکس دبیرخانه

32400106

تلفنخانه

32400470

امورمالی

32400491

تلفنخانه

32400472‏-32400471

اجرائیات

32400569

 

 

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha